);

RTB Bor: Neviđenim mobingom do novog sindikata

Bor, 4. februar

SAOPŠTENJE REGIONALNOG POVERENIŠTVA ZA ISTOČNU SRBIJU –BOR

Povodom učestalih pitanja  o  najnovijim dešavanjima na sindikalnoj sceni grada bakra i RTB-a i informacija da  se interesi  rudara   mogu štititi samo ukoliko postoji sindikat koji je kompatibilan sa ministrastvom  Rudarstva i ukoliko se formira uz podršku i zahtev   poslodavca,  klasična je  zamena teza. Iskustvo naših sindikalnih kolega  u ovakvim i sličnim situacijama kada poslodavac  učestvuje u stvaranju sindikata pokazalo se   korisno za interese  poslodavca,  a veoma štetno po radnike. Poslodavac radnicima u ovom trenutku zakida na regresu i  dve godine  na naknadi za topli obrok pri tom ignorišući zahteve koje šaljemo.Da li  je za ispunjene ovih zahteva   poslodavcu neophodan sindikat rudara, a sindikatu rudara Ministarstvo rudarstva?

Granski sindikat NEZAVISNOST INDUSTRIJE ENERGIJE I RUDARSTVA kome pripadaju sindikati NEZAVISNOST RTB-a BOR (TIR,RBB,RBM) osnovan je i uz podršku međunarodnih sindikalnih organizacija metalaca energije i rudarstva kako bi zastupao   radnike u industriji, energetici i rudarstvu  i zaštitio njihova prava i interese. To znači da sindikalne organizacije Nezavisnost u RTB-u zastupaju i štite prava i interese svih  radnika  u topionici, livnici, preradi metla , transportu, Fabrici za proizvodnju sumporne kiseline,radnim zajednicama kopovima, flotaciji, Jami … i u svim fabrikama i pogonima RTB-a BOR a .Po ovom pitanju ne sme biti diskriminacije. Zato upozoravamo sve radnike da je svaki pritisak  ili ucena od strane  poslodavca  za prelazak u određeni sindikat protivustavno, definisano je Zakonom o zlostavljanju na radu.

U dogovoru sa predstavnicima grane INDUSTRIJE ENERGIJE i RUDARSTVA sindikata NEZAVISNOST  zaštićemo sve radnike na koje se vrši pritisak  u RTB-u,  ali i na regionu istočne Srbije u okviru našeg sindikata.

Sindikatu Nezavisnost ne smeta zdrava sindikalna konkurencija,  ali smeta nam što pojedinci  vređaju inteligenciju radnika RTB-a  i RUDARA, i mobing forsiraju kao neviđenu euforiju stvaranja novog sindikata.

Regionalni poverenik za istočnu Srbiju, Dragan Jankucić, dipl.ing.teh.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !