Ni u centru Bora više ne mere zagađenost vazduha

Bor, 7. februar

Zbog nemogućnosti realizacije ugovorenog programa održavanja i servisiranja opreme u državnoj mreži automatskih stanica za praćenje kvaliteta vazduha zbog ne uspostavljene budžetske linije finansiranja, definisane po Zakonu o zaštiti vazduha, odnosno prestanka sufinansiranja ovih aktivnosti od strane Fonda za zaštitu životne sredine, što za posledicu ima porast nepouzdanosti izmerenih koncentracija zagađujućih materija, prinuđeni smo da privremeno isključimo deo AMSKV u okviru državne mreže. Ova informacija je objavljena na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine, gde smo pronašli i grafički prikaz merenja vazduha u gradskom parku u Boru prve nedelje februara, gde se vidi „prekid“ od 2. februara.

Merenje vazduha u Boru

Share

Ostavite odgovor