);

RTB Bor: Mobing i zavera protiv reprezentativnih sindikata

Bor, 11. februar

Pritisak poslovodstva na radnike i članove drugih sindikata    da se  učlane u novoformirani sindikat , po principu  ,,Sila boga ne moli,, jeste klasični mobing i zavera  radi smanjenja uticaja reprezentativnih sindikata ne samo  u TIR-u, a sve u vezi sa događajima i najavama budućih   događaja u TIR-u i RTB-u. Priča o novim  borcima za  velika radnička prava  u budućnosti,  zanemarujući trenutno stanjе ubičajena је  retorika bez ekonomskog efekta po radnike.

A trenutno stanje je sledeće :

1.Poslodavac je za celu 2012 god. svakom radniku TIR-a zakinuo u proseku  na zaradama   24. 000 din.

2.Poslodavac nam je zakinuo za 2011. i 2012.godinu na naknadi za topli obrok ukupno oko  7.000 din.

3.Poslodavac nam uplaćuje manje  regres  u 2013.god. za  1.500 din. mesečno nego što je  po kolektivnom  ugovoru TIR-a obavezan.

Da li је neko iz  nofoformiranih sindikata uputio zahtev  poslodavcu da isplate ova dugovanja ?

Reprezentativni sindikati se godinama dokazuju kroz konkretne akcije i rezultate uz svakodnevna saplitanja od strane poslodavca, dok  za ovaj novoformirani ( navodno rudarski) sindikat agituje  i učlanjuje – poslodavac.

Odbor poverenika Nezavisnost TIR-a,

predsednik, Dragan Jankucić, dipl.ing teh.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !

Skoči na traku sa alatkama