Bor: Predstavljen Lokalni plan za borbu protiv korupcije

Bor, 14. februar

Autor: M.P.

Biro za društvena istraživanja (BIRODI), nevladina organizacija iz Beograda, danas je u borskoj biblioteci građanima predstavio nacrt Lokalnog plana za borbu protiv korupcije, čiji je cilj da Bor dobije jedinstven dokument koji bi predvideo podršku i unapređenje kažnjivosti, prevencije i edukacije na polju borbe protiv korupcije. Usvajanjem ovog planskog dokumenta u Skupštini opštine Bor, Bor će dobiti i Lokalni antikorupcijski forum (LAF) – antikorupcijsko telo zaduženo za sprovođenje aktivnosti iz usvojenog Plana. Ideja je da se fokus interesa javnosti prenese sa republičkog nivoa, gde je već počela borba protiv korupcije, na gradske i opštinske sredine, gde postoji puno zloupotreba, posebno zbog budućeg procesa decentralizacije.

Ovaj plan je već usvojen u Kragujevcu, Zrenjaninu, Bujanovcu, Nišu i Požegi, a u procesu pripreme je u još nekim gradovima u Srbiji. U Boru je proces počeo marta prošle godine, razgovorima, anketama i sastancima sa građanima, medijima i institucijama, radi utvrđivanja konkretnih problema u Boru koji se tiču korupcije. Lokalnim planom je predviđen niz mera i paketa antikorupcije, nadgledan od strane radne grupe koju čine nestranačke ličnosti iz Bora, predstavnici raznih organizacija i medija.

Predstavnici BIRODI, Pavle Dimitrijević i Zoran Gavrilović, na današnjoj javnoj raspravi su naglasili da građani i društvo moraju da budu subjekti u borbi protiv krupcije, jer uprkos postajanju nadležnih institucija ne postoji politička volja i atmosfera za borbu. Podsetili su na građansko-pravnu konvenciju Saveta Evrope, koja  je deo našeg zakonodavstva od 2006 godine, koja žrtvama korupcije garantuje naknadu štete zbog korupcije.

Usvajanjem plana, objasnili su, proces se ne završava već počinje. Pratiće se rad i rezultati primene predviđenih mera, kako radnog tela tako i lokalne samouprave, i utvrđivaće se odgovornost svih koji koče primenu plana. O svim aktivnostima se pišu izveštaji koji se predaju Agenciji za borbu protiv korupcije.

U raspravi su učestovali i članovi gradskih i seoskih mesnih zajednica koji su izložili svoje probleme i iskustva u vezi sa korupcijom.

korupcija 1korupcija 2

Share

Ostavite odgovor