Kako otvoriti kapiju Bora?

Bor, 1. mart

Pismo Ivana Kostova, ekonomiste iz Bora, Alisi Marić, ministru omladine i sporta

Gospođo Ministre,

Koristim  priliku  da  se kao  građanin Bora  obratim  Vama  i  Vašem  Ministarstvu  i zamolim da preduzmete odgovarajuće mere da se u objektu „Kapija Bora“ u Boru projektovana diskoteka i prateći sadržaji u njoj završe i da sadašnji vlasnici ovog objekta nemogu i nesmeju menjati projektovanu namenu ovog objekta, posebno kada se radi o diskoteci za mlade.

Davne 2000. godine „Kapija Bora“ bila je pred završetkom. U okviru ovog objekta bila je projektovana i prema izvođačkom projektu građena i diskoteka, jedna od najmodernijih u jugoistočnoj Evropi.

Posle 5. oktobra 2000. godine, iz nepoznatih razloga, obustavljena je izgradnja ovog objekta, pa samim tim i završetak diskoteke.

Izgradnja objekta „Kapija Bora“ finansirali su „Energoprojekat“ Beograd i preduzeća borskog dela RTB-a, izvođač radova bio je „Energoprojekat“ Beograd.

Gospođo Ministre, posetite Bor kako bi se neposredno upoznali sa ovim problemom i doprineli da mladi Bora dobiju ono što su davno zaslužili: mesto za okupljanje, druženje, uĉenje i razonodu.

Mladi Bora biće zahvalni vlasnicima ovog objekta i svakom drugom, pa i Vama, za neposredni doprinos da se diskoteka u što kraćem roku završi i stavi na raspolaganje mladima Bora.

S poštovanjem,

Ivan Kostov, dipl. ecc.

 

Share

Ostavite odgovor