RTB Bor izlazi iz restruktuiranja-dolaze teška vremena

Bor, 4. mart

Izvor: RTV Bor

Rudarsko topioničarski basen Bor uputio je javni poziv za izradu dokumenata o proceni vrednosti imovine Rudarsko-topioničarskog basena Bor, vanrednoj revizija poslovanja Basena i planu reorganizacije RTB-a, što je početak procesa izlaska Kombinata bakra iz restrukturiranja.

Izlazak Rudarsko-topioničarskog basena Bor iz restrukturiranja i formiranje jedinstvenog preduzeća koje bi, od tog trenutka, trebalo samostalno da posluje na tržištu, trebalo bi, kako je krajem prošle godine najavljeno iz nadležnog ministarstva, da bude završen do kraja juna 2013. godine. Da bi se završile pripreme za ovaj proces, RTB Bor je raspisao javni poziv za izradu dokumenata o proceni vrednosti imovine Rudarsko-topioničarskog basena Bor, plana reorganizacije RTB-a Bor i vanrednu revizija poslovanja Basena Bor.

„Aktivnosti koje nas očekuju veoma su ozbiljne i odgovorne jer će nakon izrade tih dokumenata u institucijama države biti sačinjen plan reorganizacije RTB-a i formiranja jedinstvenog preduzeća. Svi državni poverioci Basena imaju obavezu da potraživanja konvertuju u svoj ulog u kapitalu novog preduzeća, a sa komercijalnim poveriocima će se pregovarati kao što je započeto 2011. godine. Očekujemo, na primer, konačan predlog odluke EPS-a (Jugoistoka) o otpisu kamata radi regulisanja starog duga. Takođe, država je donela određene propise o izmirivanju i drugih obaveza da bismo stekli pravo na otpis kamate i dela osnovnog duga. Naš dug se nije povećao u 2012. godini (sve obaveze uredno smo plaćali), ali nismo imali ovlašćenje da dugove iz ranijeg perioda smanjujemo kako ne bismo favorizovali nijednog poverioca“ – naglasila je zamenik generalnog direktora RTB-a Bor za ekonomska pitanja Mirjana Antić.

Kada bude formirano jedinstveno preduzeće očekuje se ostvarivanje ušteda, racionalnije i još bolje poslovanje Kombinata bakra.
Rudarsko topioničarski basen Bor i radnu grupu, koju je formirala Vlada Srbije i koja vodi proces reorganizacije RTB-a, u naredna tri meseca očekuju obimni i odgovorni zadaci, ali su procene da će dokumentacija biti završena u predviđenom roku.

Share

Ostavite odgovor