Na Bor i okolinu 14 dana u februaru padao otrovni i kancerogeni dim

Bor, 10. mart

Ministarostvo  Energetike Razvoja i životne sredine, Ministar, prof. Zorana Mihajlović

Odsek za zaštitu vazduha, SonjaRužin
Odelenje za zaštitu životne sredine od zagađenja, Slavica Lekić

                                                DOPIS

Dobili smo obaveštenje od 22.02.2013.god. republičkog  inspektora za zaštitu životne sredine, Dušana Kukolja, kojim  nas je obavestio da je zbog havarije na gasovodu u fabrici sumporne kiseline došlo do zastoja 01.02.2013. god. i da  zbog toga  fabrika za preradu topioničkog gasa u sumpornu kiselinu nije radila do 14.02.2013.godine. Tačnije, celokupni otrovni i kancerogeni  dim  sa svim štetnim primesama iz  topioničkih agregata, 14 dana padao je na grad Bor i okolinu. I pored toga što akcioni plan za smanjenje aerozagađenja predviđa da se  u takvim situacijama zaustavljaju i topionički agregati  a to  direktor TIR-a nije učinio.  Time  je ugroženo zdravlje građana Bora. U obaveštenju su dati rezultati sa mernih mesta  ,,Institut,, i ,,Park,, u kojem su prekoračene  maksimalne dozvoljene granične  vrednosti  sumpordioksida.  Sa  automatske merne stanice monitoringa vazduha (AMSKV) Brezonik vrednosti  se ne očitavaju,  a sa   mesta Jugopetrol ne pristižu.

Doktor iz Zavoda  za javno zdravlje (član monitoring tima Opštine Bor) nema pouzdane podatke o utucaju sumpordioksida na  zdravlje ljudi u Boru,  stoji u obaveštenju.

Tim povodom održan je sastanak ekološkog Odbora  Ekoagende 7/1935  za Brezonik sa sledećim zaključicima:

1. Prošla  2012. godina po pitanju ekologije  i zagađenja  iz pogona RTB-a bila  je jedna od najgorih godina sa velikim brojem od preko stotinu prekomernih zagađenja sumpordioksidom  i kancerogenim  jedinjenjima sa desetak akcidenata koji su prouzrokovali uništavanje poljoprivrednih kultura i stradanje pčela na zagađenim lokacijama. Ne treba izostaviti ugroženo zdravlje građana u  samom gradu ali i na teritorijama zahvaćenim  prekomernim količinama sumpordioksida i  pratećim kancerogenim elementima i jedinjenjima. Obično dva dobra ne idu zajedno tako da je povećana proizvodnja i prerada koncentrata uzrok  izuzetno povećanog zagađenja vazduha, vode i zemljišta i negativnog uticaja na  živi svet.

Ovakvo stogodišnje stanje i  reakcije građana  i ekološkog  saveza EKOAGENDA 7/1935 upućene  u prethodnom periodu nadležnim ministarstvima   rezultirali  su  postavljanjem nekoliko mernih stanica  za evindetiranje  koncentracija  sumpordioksida  čiji su rezultati  prekomernog  zagađenja uslovili neophodnost modernizacije topionice i fabrike sumporne kiseline. Uslovile su  i  donošenje obavezujećeg  akcionog plana  za poslovodstvo Topionice i Rafinacije za sprečavanje prekomernog aero zagađenja do završetka modernizacije topionice i  izgradnje nove fabrike sumporne kiseline , fabrika za prečišćavanje otpadnih voda i  deponija za skladištenje mulja.

2.Na štetu  zdravlja građana Akcioni plan za smanjenje aerozagađenja se često ne poštuje kao u ovom slučaju i po tom pitanju  je porebno  utvrditi odgovornost i dosledno poštovati navedeni akcioni plan.

 Ohrabruju nas informacije  da ćemo do kraja godine imati čist vazduh kao pre početka rudarenja  davne 1903. godine. To nas ohrabruje da izdržimo u najzagađenijem naselju u Evropi ali nas sve obavezuje da svi zajednički, svako na svoj način, damo doprinos da se u roku završi rekonstrukcija topionice i fabrika sumporne kiseline

Uznemereni smo vestima da  povremeno dolazi do prekida radova  na rekonstrukciji topionice  i  nove  fabrike sumporne jer to produžava našu ekološku agoniju. Niko nema prava da se igra sa zdravljem građana Bora i produžuje rokove. Odgovornost mora da postoji.

3.Potrebno je hitno osposobiti i aktivirati sve merne stanice u Boru za praćenje kvaliteta vazduha. Ne sme  da se štedi na zdravlju i uskraćuju merna mesta  za praćenje aerozageđenja u najzageđenijem gradu u Srbiji.Bitnije su nam merne stanice od mnogih drugih invensticija jer svi moraju da dišu i da znaju kakav im je vazduh koji udišu.

4. Očekujemo odgovor.

 Obaveštenje  i  ,,Akcioni plan  za smanjene aerozagađenja,,dati u prilogu.

Ekološki savez Ekoagenda 771935

Predsednik Odbor a Ekoagende 7/1935 za Brezonik

Slaviša Karabašević

Share

One thought on “Na Bor i okolinu 14 dana u februaru padao otrovni i kancerogeni dim”

  1. G-dine Karabaševiću,imate sve da ;MALOM BOJLERU-ZVANOM ::TIKI:tako su ga zvali kada je bio mali zbog velike glave,pa je najverovatnije da je sada na terapiji kao direktor da leći svoje komplekse iz mladosti,bobanu todorovskom -naturalizovanom srbinu-podnesete i krivičnu prijavu zbog svega navedenog,a znam da je tačno,ni f-ka sumporne ne radi dobro ,jel je posle 3 dana starta pala prva etaža,(po ko zna koji put)tako da opet ima zagaženja jer se 60%konverzije vrši preko te etaže,a najbolje da to njega pitate utorkom kada je otvoren dan a ja mogu da vam pomognem oko toga jer TODOROVSKI nezna sta je to konverzija,to je za njega špansko selo,a upravnik sumporne je DUUDUK za to on pa tek nema pojma,merne stanice namerno neće da osposobe,znate i sami već zašto,a za građane ih baš briga,a neverujem da će vam ;;TIKI;;dati neki odgoovor,s obzirom na njegovo psihičko stanje-da nije u libeli,i da bi u najskorije vreme trebao da ode na pregled od ramena pa na gore i to detaljno i dubinski..LEK ZA SVE OVO JE DA SE DIGNE KUKA I MOTIKA I G****** MOTKA PA PO NJIMA………..

Ostavite odgovor