Udruženje Vlaha „Primovara“: Naša otadžbina je Srbija a ne Rumunija

Bor, Zlot, 26. mart

Otvoreno pismo Udruženja Vlaha „Primovara“ svim relevantnim institucijama i predstavnicima države Srbije

Primovara logo

Poštovani,

Poslednjih meseci i nedelja rumunska država uz pomoć međunarodne zajednice sve svoje kapacitete koristi da nas Vlahe prevede u Rumune! U škole se uvodi rumunski jezik, na lokalnim televizijama se uvode rumunske emisije, odobravaju se projekti direktno vezani za rumunizaciju ovog dela Srbije, delegacije rumunskih predstavnika  iz Srbije se primaju na najvišem nivou u Bukureštu, odobravaju im se svi vidovi pomoći, sve u nameri da Rumuni dokažu da smo mi Vlasi Rumuni, a Srbiji da ništa ne zna ili neće da zna o ovoj velikoj ujdurmi i mogućoj opasnosti u bliskoj budućnosti.

U istočnoj Srbiji  se na popisu kao pripadnici Vlaške nacionalne manjine izjasnilo 33000 građana ove zemlje. Na istom popisu kao Rumuni se izjašnjavaju njih 2800. Sprovodeći ove akcije država Rumunija uz blagoslov naše države sprovodi svojevrstan genocid nad nama Vlasima sa ciljem da manjina(2800 Rumuna) nama koji smo većina (33000 Vlaha) utuvi u glavu da smo mi u zabludi i da nas oni vode u svetlu evropsku budućnost ali kao Rumune. To što oni rade je za nas neprihvatljivo ali im je zakonima ove zemlje i Evropske unije dozvoljeno. Mi protiv Rumuna nemamo ništa.Imamo protiv onih koji uz pomoć tuđe zemlje, tuđeg novca, tuđeg uticaja hoće da nas “poduče” jer smo mi po njima u zabludi i imamo krizu identiteta. Naša otadžbina je Srbija a većina rumuna kaže da je njihova matična zemlja Rumunija.

Šta Vi gospodo koji vodite ovu zemlju čekate!?  Ako Vam nije jasno da koristeći problem Kosova i Metohije i Vašu zauzetost rešavanjem tog pitanja, Rumunija to koristi da na prostoru istočne Srbije stvori homogenu rumunsku manjinu, onda i ne trebate da Nas branite! Preklinjem Vas da se uzmete u pamet i zakažete sastanak svih relevantnih Vlaških udruženja i organizacija da pokušamo da eskalaciju mogućeg neželjenog sukoba sprečimo. Ponavljam da rumunske organizacije i pojedinci imaju svu potrebnu pomoć države Rumunije a da mi Vlasi u našoj Srbiji imamo NIŠTA!

Poslednji je čas da reagujete, da Nas razumete, da Nas saslušate, da pomognete da mi Vlasi budemo jedanput za svagda izuzeti iz ovog ludila koje se zove rumunizacija dela teritorije Srbije, konkretno istočne Srbije.

Vama gospodo koji vodite ovu zemlju mora da bude jasno da braneći nas, branite i Srbiju! Mi sami ,bez Vaše pomoći u svakom pogledu, ne možemo da budemo zaštitnici interesa Srbije jer smo poniženi, unazađeni, ekonomski propali i medijski blokirani. Na Vama je odluka! Naš zahtev je da reagujete brzo a ujedno poruka da će mo se mi braniti od ovog zla sa Vama ili bez Vas!

Iskreno Vaš,

U Zlotu, 26.03.2013.

Udruženje Vlaha Primovara Zlot

Milivoje Janošević Miki

Share

One thought on “Udruženje Vlaha „Primovara“: Naša otadžbina je Srbija a ne Rumunija”

Ostavite odgovor