);

NALED: Izmenom sistema otpremnina do više radnih mesta

Bor, Beograd, 6. april

Srbija je jedina zemlja u Evropi koja obavezuje poslodavce da radnicima isplaćuju otpremninu za sve godine radnog staža, a ne samo za one koje su proveli u njihovoj kompaniji, pokazuje istraživanje Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Zbog takve prakse veliki broj građana ne može da nađe posao ili im poslodavci nude samo ugovore na određeno i drže ih u neizvesnoj poziciji.

NALED predlaže da se izmenama Zakona o radu obaveza isplate otpremnine propiše samo za vreme provedeno u kompaniji koju radnik napušta kao tehnološki višak. Takođe, predlažemo da se uprosti formula za izračunavanje visine otpremnine i da ubuduće iznosi trećinu bruto mesečne plate po godini staža što bi onima koji su kod poslodavca proveli više od decenije povećalo iznos koji dobijaju.

Veliki broj kompanija, pa i veliki strani investitori u našoj zemlji, pribegavaju praksi da sa radnicima sklapaju ugovor na određeno vreme od maksimalnih godinu dana, potom ih otpuštaju na nekoliko dana, da bi ponovo sklopili ugovor na određeno. Uočili smo i primer jednog trgovinskog lanca koji čak i menadžere svojih objekata drži na ugovorima od tri meseca i u nedogled ih produžava. Čelnici kompanija koje smo anketirali ističu da bi se, promenom sadašnjeg sistema otpremnina, sigurno lakše odlučivali da radnike zapošljavaju na neodređeno.

U istraživanju nismo naišli na dokaze da bilo koja zemlja u EU i regionu primorava poslodavce da isplaćuju otpremninu i za period kada radnik nije radio kod njih, što stvara velike troškove pogotovo kada je veći broj radnika višak. Problem posebno imaju nezaposleni građani iznad 45 godina koji teško nalaze novi posao zbog dugog radnog staža koji imaju iza sebe. Oni čine više od trećine lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, a značajan broj je prinuđen da radi u sivoj ekonomiji.

U Srbiji radnik sa 20 godina staža kao otpremninu može da dobije oko 5,5 bruto mesečnih plata. Prihvatanjem predloga NALED-a, za njih bi otpremnina, ako su taj period proveli u jednoj firmi, bila povećana na više od 6,5 zarada. Za našu zemlju ne postoje podaci koliki je udeo zaposlenih na određeno, a u Evropi su u vrhu Španija (25,6%), Portugal (22%), Crna Gora (19,3%), Finska (17,1%), Švedska (17%) s tim što neke od njih ne dozvoljavaju neograničeno produžavanje ugovora.

TABELA: Otpremnine za tehnološki višak u zemljama u okruženju i Nemačkoj

Srbija Trećina mesečne bruto zarade za prvih 10 godina, četvrtina za svaku narednu
Bugarska Jedna mesečna zarada

Minimum četiri zarade (dobrovoljni odlazak)

Hrvatska Minimalno trećina mesečne bruto zarade

Maksimalno šest mesečnih zarada po godini staža

Mađarska 3-5 godina – jedna neto plata

5-10 godina – dve neto plate

10-15 godina – tri neto plate

15-20 godina – četiri neto plate

20-25 godina – pet neto plata

Više od 25 godina – šest neto plata

Makedonija Do 5 godina – 1 neto plata

5-10 godina – 2 neto plate

10-15 godina – 3 neto plate

15-20 godina – 4 neto plate

20-25 godina – 5 neto plata

Više od 25 godina – 6 neto plata

Slovenija 1-5 godina – petina plate po godini staža

5-15 godina – četvrtina plate po godini staža

Više od 15 godina – trećina plate po godini

*maksimalno 10 plata osim ako kolektivnim ugovorom nije određeno više

Nemačka Polovina mesečne plate po godini staža
Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !