);

Iznajmljivali naše radnike i opremu za otvaranje privatnih rudnika

Bor, 15. april

Saopštenje sindikata „Nezavisnost“ RBB-a Bor (RTB Bor)

Zašto je Dragan Vesić, sekretar sindikata "Nezavisnost" Srbije, isteran je sa sastanka u direkciji RTB-a Bor?
Zašto je Dragan Vesić, sekretar sindikata „Nezavisnost“ Srbije, isteran je sa sastanka u direkciji RTB-a Bor?

Povodom hapšenja i privođenja bivšeg direktora i dela rukovodstva RBB Bor, DOO je samo dokaz da Sindikat RBB Bor DOO „Nezavisnost“ bio u pravu kada je unazad dve godine upozoravao na sumnjive rabote u kombinatu bakra. Kako su se vršile nabavke, kupovala oprema, kako i pod kojim uslovima su iznajmljivani radnici i oprema za otvaranje drugih, privatnih rudnika po Srbiju, kome i na osnovu čega i u kom obimu su davane donacije i ko pomaže da kombinat bakra ide putem bez povratka?

Na sve ove radnje stvaljen je šlag na tortu osnivanjem Sindikata rudara Srbije koji očito ima ulogu da zaštiti sve mahinacije, korupciju i sve njene aktere. Dokaz je podrška kompletnog poslovodstva RTB Bor – Grupa i svih struktura rukovođenja po zavisnim preduzećima koji su direktnim pritiskom učlanjivali u tkz. Sindikat rudara. 11.04.2013. godine je istom tom Sindikatu utvrđena reprezentativnost na nivou RTB Bor – Grupa. Žalosno je što su komisiju za utvrđivanje reprezentativnosti činili pravnici četiri zavisnih preduzeća (RTB Bor matično, RBB Bor, TIR Bor i RBM Majdanpek), koji očigledno ne poznaju odredbe članova Zakona o radu 5. i 6. i od 206. do 232., brukajući na taj način sebe i pravnu struku. Isti taj Sindikat treba pitati zašto se ne poštuje Kolektivni ugovor koji su potpisali i zašto poslodavac ne poštuje Zakon o radu već godinama? Zašto se ne bave sindikalnim pitanjima i zaštitom prava zaposlenih, već u dogovoru sa poslovodstvom urušavaju sindikate koji se bore protiv jednoumlja, strahovlade, kriminala i korupcije.

Možemo samo da predpostavimo šta se sve valja iza brda i kakav će epilog imati priča zvana RTB Bor. Da li će kola, na žalost, na kraju da se slome na one koji su najmanje zaslužili, a to su zaposleni koji žive od teškog radničkog dinara? Nećemo dozvoliti da pojedinci radeći samo u svom interesu ruše ugled firme i zaposlenih.

Obratićemo se Agenciji za privatizaciju i svim nadležnim institucijama da preispitaju sve sumnjive odluke koje je poslovodstvo RBB-a donelo u prethodnom periodu, a kojima su naneli štetu ovom privrednom društvu.

ODBOR POVERENIKA SINDIKAT RBB BOR DOO  „NEZAVISNOST“,

gl.poverenik, Gavrić Časlav

Оставите одговор