);

Samostalni sindikat Topionice Bor poziva na zaštitu prava radnika

Bor, 22 april

Poslednje upozorenje, obaveštenje i javni poziv na jedinstvo i solidarnost  povodom zahteva „Sindikata rudara Srbije“ za otkaz KU TIR DOO Bor upućen direktoru TIR DOO Bor

SO SSSS Topionica Bor, Direktora TIR DOO Bor, poslednji put

UPOZORAVA

  1. DA NEMA NAMERU da direktora TIR DOO Bor BRANI od UVREDA i PONIŽENJA Predsednika i Nosioca funkcija, za nas NEPOSTOJEĆEG Sindikata rudara Srbije.
  2. Ukoliko direktoru TIR DOO Bor nije dovoljno to što ponizno i poslušno izvršava sva naređenjaglavnokomandujućeg“ već još poniznije i poslušnije izvršava naređenja njegove produžene ruke (umušljenog predsednika Sindikata rudara Srbije, kao „jedinog i glavnog sindikalca u RTB BOR GRUPA“) onda neka poslušno izvrši i njegovo naređenje.
  3. „Direktor TIR DOO Bor“ ima pravo da bude poslušan, ponizan, podoban samo u svoje ime i kao istaknuti član Sindikata rudara  Srbije.
  4. Boban Todorović nema pravo da u ime svoje poniznosti i poslušnosti ponižava SO Topionica Bor, njeno rukovodstvo, kompletno članstvo i sve zaposlene u TIR DOO Bor.

Direktor TIR DOO Bor postupajući „PO NAREĐENJIMA“ je kod Sindikata i zaposlenih zbog OBEZVREĐIVANJA socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja  IZGUBIO UGLED, DOSTOJANSTVO I POŠTOVANJE.

SO SSSS Topionica Bor, svoje ćlanstvo i ostale zaposlene TIR DOO Bor,

OBAVEŠTAVA

  1. Da SO SSSS Topionica Bor, NEMA REZERVNI POLOŽAJ i drugu alternativu OSIM DA BRANI principe socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja u TIR DOO Bor I ŠTITI PRAVA RADNIKA.
  2. Da će PREDUZETI sve pravne radnje i iskoristiti sva pravna sredstva i instrumente koji joj stoje na raspolaganju RADI POŠTOVANJA PRAVA i OBAVEZA direktora i Reprezentativnih sindikata utvrđenih Kolektivnim ugovorom kod Poslodavca TIR DOO Bor od 4.12.2012. godine.

SO SSSS Topionica Bor,

JAVNO POZIVA

Reprezentativne sindikate:

–          SO SSMS TIR Bor,

–          Sindikat „Nezavisnost“ TIR Bor i

–          Sve ostale sindikate na nivou RTB-a čije je delovanje ugroženo ponašanjem poslodavca i njihovog novonastalog sindikata „SRS“

NA JEDINSTVO I SOLIDARNOST U ODBRANI položaja, mesta i uloge reprezentativnih sindikata kod Poslodavca TIR DOO Bor; SOCIJALNI DIJALOG I SISTEM KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA u skladu sa Zakonom, Opštim sindikalnim aktima svojih grana i centrala i svojim Pravilima o radu.

Potpis

Share

One thought on “Samostalni sindikat Topionice Bor poziva na zaštitu prava radnika”

  1. PA SKINITE GA VEĆ JEDNOM, PREDUZMITE KONKRETNA DELA MANITE SE PISKARANJA I UPOZORAVANJA! DUŽNOST VAM JE DA PRVENSTVENO ZAŠTITITE RADNIKE I NJIHOVE INTERESE!

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !