);
Breaking News

Đokićevi nezakonito dele pare „svojim medijima“

Bor, Knjaževac, 23. april

Bez javne nabavke, po lično-partijskom nahođenju

Milan Djokic

Saša Todorović, novinar iz Knjaževca, dobio je, nedavno, odgovor na zahtev za pristup informacijama od javnog značaja iz Opštine Knjаževac, u kome doslovno piše: Na osnovu Vašeg zahteva za pristup informacijama od javnog značaja od 02.04.2013. godine, a u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, dostavljamo vam tražene podatke za  2013. godinu.  Lokalnim budžetom su utvrđena i opredeljena sredstva za finansiranje usluga kojima  se obezbeđuje informisanje, odnosno medijski sadržaji od lokalnog značaja. Finansiranje usluga medija se vrši prema javnom interesu na tržišnom principu, odnosno sa medijima se sklapaju poslovni ugovori o posebnim vrstama usluga.

U 2013. godini su sklopljeni ugovori sa sledećim medijskim kućama zaključno sa 31.03.2013. godine:

1. Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa “AS MEDIA” Zaječar.

Vreme važenja: 3 meseca

Vrednost ugovora: 30.000.00 dinara mesečno (bez PDV-a)

2. Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa “ZA MEDIA” Zaječar.

Vreme važenja: 3 meseca

Vrednost ugovora: 20.000,00 dinara mesečno (bez PDV-a)

3. Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa RTV “BELLE AMIE”

Vreme važenja: 3 meseca

Vrednost ugovora: 200.000.00 dinara mesečno (bez PDV-a)

4. Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa DOO “EAST STAR GROUP”

Vreme važenja: 3 meseca

Vrednost ugovora: 200.000.00 dinara mesečno (bez PDV-a)

5. Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa “RTVM “ Knjaževac

Vreme važenja: 3 meseca

Vrednost ugovora: 20.000.00 dinara mesečno (bez PDV-a)

6. Ugovor sa “MM BONED “ Bor

Vreme važenja: 3 meseca

Vrednost ugovora: 30.000.00 dinara mesečno i pretplata na 50 primeraka  časopisa nedeljno u iznosu od 50,00 dinara po primerku

7. Ugovor sa Agencijom Studio 101, Zaječar

Vreme važenja: 3 meseca

Vrednost ugovora: 30.000.00 dinara mesečno (bez PDV-a)

8. Ugovor sa Edukativnim centrom, Knjaževac

Vreme važenja: 3 meseca

Vrednost ugovora: 10.000.00 dinara mesečno (bez PDV-a)

U potpisu je Dragan Mančić, predsednik Skupštine opštine Knjaževac.

A  ZA „KNJAŽEVAČKE NOVINE“ NI DINAR!

Novac je podeljen bez javnog konkursa (javne nabavke), što je bila zakonska obaveza. Reč je o periodu januar-mart, za prva tri meseca. U informaciji nema „Novih knjaževačkih novina“ koje su do pre pola godine, pre toga blizu četiri godine, uspešno sarađivale sa Opštinom Knjaževac i svaka tri meseca sklapale su, posredstvom Medija centra Bor, ugovor o izdavanju ovog, vrednog 15-dnevnog štampanog glasila bogate tradicije. Ranije, dok je bilo saradnje i dok na vlast nije došao Milan Đokić, za svaki broj plaćano je 25.000 dinara, mesečno 50.000 dinara. U to vreme i Timočka TV i radio (sada BEST TV) imali su uspešnu saradnju. Danas ni toga nema, najverovatnije iz političkih razloga. Što se tiče „Knjaževačkih“ i njegovih urednika oni su blagovrеmeno pokušali da kontaktiraju sa novom vlašću u želji da se saradnja nastavi i obogati. Nije bilo razumevanja, danas se vidi i zbog čega. „Knjaževačke“ su nastavile, bez obzira na NULU iz opštinske kase, da izlaze i da se drže kriterijuma. Naravno, o svom trošku. Kako opštinski čelnici, najpre glavnokomandujući i prvi i najodgovorniji za budžet, ne upita i sebe i saradnike odakle mu tolika hrabost i smelost da se poigrava sa zakonom i ne poštuje tuđi rad. Možda što mi, recimo nismo iz Niša. Ne zaslužuje li Milan Đokić krivičnu prijavu zbog nepoštivanja institucije javne nabavke?! Neka lično proceni, mi smo već preduzeli prve, zakonske korake.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !