);
Breaking News

Sajam virtuelnih preduzeća, Bor, 17-18. maj

Bor, 17. maj

Saopštenje za javnost

Jedna od organizacija koje su pomogle održavanje ovogodišnjeg,  petog po redu nacionalnog sajma virtuelnih preduzeća u Boru je i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, nemačka organizacija za međunarodnu saradnju. GIZ je javno preduzeće Vlade Savezne Republike Nemačke, koje u ime nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), podržava Srbiju kroz mnogobrojne bilateralne i regionalne projekte.

U okviru projekta “Reforma srednjeg stručnog obrazovanja” koji se u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) prethodnih 10 godina sprovodio u području rada ekonomija, pravo i administracija, razvijeno je 5 novih obrazovnih  profila osmišljenih u skladu sa realnim potrebama privrede: poslovni administrator, finansijski administrator, bankarski službenik, službenik osiguranja i komercijalista.  Suštinu ovih novih obrazovnih profila čini osposobljavanje učenika za praktična znanja i veštine potrebne za rad, a nastava u virtuelnom preduzeću je jedan od glavnih elemenata praktične obuke.  Iz tog razloga GIZ je podržao osnivanje virtuelnih preduzeća u školama u projektu.

Nastava u virtuelnom preduzeću bazira se na simulaciji konkretnih poslovnih procesa u realnim preduzećima. Svake druge godine organizuju se nacionalni sajmovi virtuelnih preduzeća na kojima učenici imaju priliku da predstave svoja privredna društva i proizvode, kao i da iskuse  sve aspekte organizovanja sajamskog nastupa: pripremu, prezentaciju, uspostavljanje kontakata, ugovaranje poslova i sl.

Osim uvođenja novih obrazovnih profila, osnivanja virtuelnih preduzeća i sajmova virtuelnih preduzeća, projekat je u području rada ekonomija, pravo i administracija razvio i novi stručni završni ispit i 9 linija seminara obuke nastavnika. Podržano je osnivanje nastavničkih udruženja i udruženja direktora, a  uspostavljena je i mreža školskih partnerstava između srpskih i nemačkih ekonomskih škola.

U aprilu GIZ je započeo novu, V fazu projekta reforme srednjeg stručnog obrazovanja u kojoj će se fokusirati na zanatsko-tehničko stručno obrazovanje. Trenutno u ovoj oblasti postoji veliki broj profila koji su zastareli i ne obezbeđuju dovoljne radne kompetencije svršenih učenika ili ih zbog nedostatka perspektive niko ne upisuje. Zbog toga, uprkos velikoj stopi nezaposlenosti mladih, poslodavci ne mogu lako da nađu kvalifikovan kadar u zanatsko-tehničkim zanimanjima. Namera je da se trogodišnji obrazovni profili, pre svega u području rada mašinstvo i elektrotehnika, modernizuju u skladu sa potrebama tržišta.  Povećanjem udela praktične nastave koja se odvija u preduzeću, aktivnim uključivanjem domaće i međunarodne privrede kao  i lokalne samouprave, projekat će pokušati da trogodišnje zanatsko-tehničke profile učini atraktivnijim za mlade oba pola i njihove roditelje. Time bi bio olakšan i direktan prelaz u svet rada: uspešne učenike na praksi preduzeća mogu da zaposle po završetku njihovog školovanja, te tako imaju direktan pristup radnoj snazi kvalifikovanoj u skladu sa potrebama.

Konkretna realizacija projekta u školama počeće u školskoj 2014/15 godini. Predviđeno trajanje projekta je do septembra 2015.godine, sa mogućnošću produžetka. Obrazovni profili i škole koje će učestvovati u projektu biće izabrani u narednim mesecima na osnovu kriterijuma koje GIZ i MPNTR kao glavni partner u projektu trenutno razvijaju.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !

Skoči na traku sa alatkama