);

Bor: Sutra „Ulica profesionalne orijentacije“

Bor, 20. maj

Organizator  Tim za profesionalnu orijentaciju u Boru održaće manifestaciju “Ulica PROFESIONALNE ORIJENTACIJE”  u  utorak 21.05.2013.god. na lokaciji Plato Doma kulture u Boru.

Razlog događaja je: predstavljanje srednjih škola, predstavljanje aktivnosti osnovnih škola u oblasti profesionalne orijentacije i promocija programa “Profesionalna orijentacija u Srbiji” širem građanstvu radi motivisanja za uključivanje mladih u ovaj program.

Učesnici:

– Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Bor

– OŠ”Branko Radičević” Bor

– OŠ”Vuk Karadžić” Bor

– OŠ”Sveti Sava” Bor

– OŠ”Dušan Radović” Bor

– Tehnička škola Bor

– Ekonomsko-trgovinska škola Bor

– Mašinsko-elektrotehnička škola Bor

– Gimnazija “Bora Stanković” Bor

– Asocijacija eksperata poslovnog I industrijskog menadžmenta (AEPIMS)

U Opštini Bor, kao i u čitavoj Srbiji, već nekoliko godina radi se na razvoju sistema profesionalne orijentacije. Skoro sve osnovne škole u Boru formirale su svoje stručne timove I realizuju program profesionalne orijentacije po određenoj metodologiji, Kancelarija za mlade realizuje programe za učenike srednjih škola, a Nacionalna služba za zapošljavanje radi na profesionalnoj orijentaciji nezaposlenih. Škole su uspostavile saradnju sa preduzećima, a Opština je u Lokalnom akcionom planu zapošljavanja utvrdila svoj interes u razvoju profesionalne orijentacije. U lokalnoj sredini svi društveni akteri su se povezali kako bi se razvile integrisane usluge u oblasti profesionalne orijentacije i time postigli bolji rezultati, pa su tokom 2012. veći broj institucija u opštini na inicijativu Filijale NSZ potpisale Protokol o saradnji u oblasti profesionalne orijentacija a u februaru 2013. Godine formiran  je Tim za profesionalnu orijentaciju na lokalu (skraćeno TiPO). Svi članovi Tima ponudili su svoje usluge u oblasti profesionalne orijentacije namenjene različitim ciljnim grupama: učenicima osnovnih I srednjih škola, njihovim roditeljima, studentima, nezaposlenim visokoškolcima. Realizacije tih usluga se uveliko odvijaju.

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !