);
Breaking News

Rekreacija topioničarima i zbog enormnog zagađenja radne i životne sredine

Bor, 23. maj

Dvadeset trećeg maja otišla je prva grupa radnika TIR-a (RTB Bor), članova sindikata Nezavisnost, na rekreaciju u Grčku, druga  grupa odlazi 27. maja isto tako u organizaciji  i trošku sindikata Nezavisnost Ovo je nastavak prošlogodišnje organizovane rekreacije radnika TIR-a i RBB-a u Brzeći,  u apartmanima „Kopaonik „ o trošku sindikata Nezavisnost TIR-a i RBB.

Kako je  prošle godine po  kolektivnom ugovoru poslodavac bio dužan da odobri plaćeno odsustvo samo za rehabilitaciju,  dok su radnici za rekraciju koristili slobodne ili plaćene dane, reprezentativni sindikati su ugradili  u kolektivni ugovor da radnik ima pravo na  plaćeno odsustvo  za rekreaciju do sedam dana. Jer, radna i životna sredina toliko su zagađene da je neophodno da se bar na nedelju dana ljudi „izvuku“ iz Bora, naročito radnici TIR-a koji su direktno ugroženi, a zatim i ostali radnici RTB-a. Koliko je bitna rekreacija i rehabilitacija radnika RTB-a ukazuje  i sledeći podatak o kvalitetu vazduha  u Boru za 2012. godinu  objavljen na sajtu Opštine Bor u kome su dati krajnje zabrinjavajući  podaci o sadržaju i koncentraciji kancerogenih elemenata u vazduhu od kojih neki ostaju trajno istaloženi u organizmu  i kostima  kao kadmijum, a neki deluju na nervni sistem kao arsen. Olovo i nikl su takođe izuzetno kancerogeni.

Maksimalne izmerene koncentracija suspendovanih čestica olova, kadmijuma, nikla i arsena su:

-Za arsen 246 nanograma po metru kubnom vazduha.

-Za olovo 1579 mikrograma po metru kubnom vazduha.

-Za kadmijum 0. 0133 mikrigrama po kubnom metru vazduha.

Ovo su vrednosti  izmerene u gradu , a to znači da je u metalurškim pogonima stanje mnogo gore. Zdravlje radnika je opasno ugroženo i zato se sindikat Nezavisnost TIR-a zalaže da svaki  radnik ima pravo na rekreaciju i rehabilitaciju, tako da svaki član sindikata Nezavisnost RTB-a  ima pravo na rekreaciju u organizaciji i trošku svog sindikata kome, uostalom, i plaća članarinu.

Neverovatno je da novoformirani, Rudarski sindikat u nekim preduzećima u sastavu RTB-a pokušava nezakonito  da ukine pravo na rekreaciju, a da  ga poslodavac u tom preduzeću podržava, što je  suprotno stavovima i opredeljenju generalnog direktora RTB-a po pitanju radnika.

Odbor poverenika Nezavisnost ,  

predsednik, Dragan Jankucić, dipl.ing teh.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !

Skoči na traku sa alatkama