NA SLOVO P: Poetika Pirketovih predivnih portreta

Bor, Požarevac, 6. jun

Reč Dragana Feldića, arhitekte i kulturnog pregaoca na otvaranju “Noći muzeja” u Požarevcu posvećenu izložbi skulptura u drvetu i promociji monografije “Portreti života” Boranina, Milorada Antića Pirketa

Pirke izlozba 2 Pirke izlozba 1

Poštovani prijatelji,

Pravovremeno posetiste postojeći poetični predeo povodom pravog praznika. Prisustvujete požarevačkoj premijeri prekrasnih Pirketovih plodoradova. Prilikom prikazivanja Požarevljanima probrane produkcije pravcatog  “pilthauera” prijateljski posvećujem potonje pripovedanje. Počinjem pričati priču primerenu Pirektovim preokupacijama.

Pirke, po poreklu Piroćanac, postao poznati pregalac po pitanjima pravničkih poslova. Primerenom privrženošču poštovao paragrafe, pa postigao penzionrski položaj. Potom, potpuno promišljeno, prihvati problematiku posebnih prepletaja. Prepoznavši pomenuti podsticaj počeo poduhvat približavanja postmodernizmu. Pravcem prema pomenutom prevaljući put pun poteškoća, Pirketu postmodernizam postade preka potreba.

Punom pažnjom prihvati promatranje prekrasnosti prirode. Prilikom pohoda predivnim pejzažima podno planina, Pirketu pridolazile poetične premisli. Prilježno prihvati pisanje pesama pravoslavnim pismom poštujući pravila prinovljenog pravopisa. Poruke Pirketovih pesama poništavaju praznoslovlje. Poklonjene potonjim pokolenjima, ponajčešće pominju proživljavanje prošavših perioda. Pretrpljene pošasti pomenimo poslednji put – pri pročitanju prikladne priče posvećene prijatelju Pirketu.

Prolazeći pitoresknim proplancima, preokupiranim prijemčivim premišljanjima podosta pronalazio. Pronađene prirodne predmete prisvajao – poglavito panjeve podobne preoblikovanju. Poput prethodnika, poznatih portretista, prihvatio primenu praiskonskih prirodnih produkata. Pravim pregalaštvom prebirao po prikupljenim predmetima. Posle procenjivao pogodnosti pojedinih primeraka, pažljivo postupajući po projavljenoj promisli, pristupio pravljanju postmodernističkih predmeta. Pojednostavljenim postupkom pojačavao poetizaciju portretisanih. Prepoznatljivim portretima, podcrtavajući pojedinsoti, podario plemenite poruke. Prava poetika Pirketovih predivnih portreta – potpuno primerenih “Pirke-artu”. Posredstvom posvedočenog prijatelja publiciste, pred posetiocima, poduhvat pravljenja postmodernističkih portretta, potpuno pravilno, prozvan: “Pirkeart”.

Premda prevashodno pravi prvoklasne portrete poznatih persona, Pirke, ponekad, prigotovi poneko prepoznatljivo poprsje. Pravilnost prednje procene potvrđuje primer poprsja Patrijarha Pavla. Produhovljenim pogledom Patrijarh prati prigodna priključenija pri prikazivanju proizvedenija “Pirke-arta”.

Pirke poklanja punu pažnju pristupljenom poslu. Pregalaštvom pravog poznavaoca  proverenih postupaka počinje polagano pojavljivanje potonjih produkata “Pirke-arta”. Pirektova produkcija, po prefinjenosti, postade poznata. Postignutom posebnošću potpuno privlači pažnju posmatrača. Ponajviše primenjenim postupcima postiže potvrđenu perfekciju. Punovredna, predstavlja pravi pravacati “pun pogodak”.

Prijatelju, pobratrimu, pajtašu, Pirketu, najsrdačnije, njegov, Dragan Feldić

Share

Ostavite odgovor