);

Osam gradova i opština dobilo regionalni certifikat o povoljnom poslovnom okruženju

Bor, Zagreb, 12. jun

NALED: SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

bfc_giz

Bjelovar, Ivanec, Pirot, Prijedor, Ruma, Sanski Most, Strumica i Veles, prve su lokalne samouprave u jugoistočnoj Evropi koje su sprovedenim reformama i unapređenjima u radu administracije zaslužile da dobiju regionalni certifikat koji potvrđuje da su to sada gradovi i opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem.Certifikati su čelnicima tih lokalnih samouprava svečano uručeni danas na II regionalnom kongresu o povoljnom poslovnom okruženju održanom u Zagrebu na kojem su se politički i poslovni lideri iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije okupili kako bi sagledali izazove i mogućnosti lokalnog ekonomskog razvoja i saradnje u okviru CEFTA i šire,  imajući u vidu predstojeće pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji.

Dodelom certifikata završena je pilot faza projekta „Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE)“ koji su sprovele partnerske organizacije iz četiri zemlje – Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (Srbija), Ekonomski fakultet u Rijeci, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH, Zajednica jedinica lokalnih samouprava i Savez privrednih komora Makedonije. Realizaciju projekta finansijski je podržala Vlada Republike Nemačke preko GIZ Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju opštinskih usluga (GIZ ORF MMS).U proces certifikacije uključeno je još 10 gradova i opština (Banja Luka, Bujanovac, Crikvenica, Inđija, Ljubuški, Osijek, Rijeka, Stara Pazova, Struga i štip) za koje se očekuje da do kraja godine takođe ispune zadate kriterijume i steknu certifikat o povoljnom poslovnom okruženju. Zbog interesovanja koje već sada pokazuju i druge opštine iz Hrvatske, BiH, Srbije i Makedonije, u toku je usaglašavanje infrastrukture koja će omogućiti da certifikacija opština zaživi kao samoodrživ projekat.

Program certifikacije osmišljen je i pokrenut 2007. u Srbiji i do sada NALED je certifikovao 27 lokalnih samouprava. Projekat je pilot fazom stekao regionalni karakter sa ciljem da se uspostavi zajednički standard koji će kroz unapređenje i harmonizaciju lokalnih uslova poslovanja omogućiti poređenje opština i njihovih performansi i doprineti da se zajedničkim nastupom kao region lakše nametnu investitorima jer sa certifikatom stiču pečat kvaliteta usluga koje pružaju privredi i građanima. Na putu do certifikata neophodno je da ispune 12 kriterijuma i više od 80 potkriterijuma koji podrazumevaju uvođenje efikasnih i transparentnih procedura, osmišljavanje strategije razvoja, formiranje kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, obezbeđivanje baza podataka i dr.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !