Velikan Nikola Tesla

Bor, 10. jul

VELIKAN NIKOLA TESLA

(Smiljan 10. 07. 1856.-Njujork 7. 01. 1943.)

 

Rođen u Smiljanu u Lici,

U Gracu i Pragu studirao,

Od Budimpešte, po prilici

I Pariza, u Ameriku dogurao.

 

Studirao je sjajno tehniku,

Na hiljade ima patenata,

Vezao se za elektrotehniku,

Pokazao koliko ima talenata.

 

Naizmeničnu struju izumio,

Edisona, osim para, nadmašio,

Generator na Nijagari ugradio,

Za ljude noći svetlo priuštio.

 

Živeo uvek skromno, bez nemira,

Njegovi su brojevi deljivi sa tri:

Soba 3327, 33. sprat,18 peškira,

Na stolu za ručavanje 18 salveta,

U 18 sati, u Njujorkeru, večera.

 

Pored Đorđa i Pupina,

I Mileve Marić Ajnštajn,

Tesla je naše veličanstvo

Bio zvezda prošlog veka,

Svoj narod neznano zadužio

Da ga iz duše slavi doveka.

 

Dok ljude na planeti ima,

Uvek će se svuda to znati

Da se Nikola Tesla ime

Najčešće spominje i prati.

 

Naš narod prepun će

Uzvišene slave,

Ponosa i ljudske sreće

Što je svetu prave

Iznedrio velikane.

 

Ceo svet se najzad seti

Da fizičaru Nikoli Tesli

Mernu jedinicu posveti.

U SI sistem mera to je „Tesla“

Za gustinu magnetnog fluksa.

 

Dr Milanče Mitovski, Bor

Share

Ostavite odgovor