Prioritet budžetu umesto građanima i privredi

Bor, 13, jul

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Prioritet dat budžetu umesto građanima i privredi

Beograd, 12. jul 2013.

Prva polovina 2013. nije donela značajniji boljitak građanima i privredi jer ni u drugom kvartalu nije bilo očekivanih efekata poboljšanja uslova za poslovanje, pokazuje novi Kvartalni izveštaj NALED-a o stanju regulatorne reforme, koji je danas predstavljen u beogradskom Medija centru.

Dodatni problem predstavlja činjenica da je uočeno nezakonito ponašanje institucija pa tako Republički geodetski zavod, Uprava za veterinu i Komisija za zaštitu konkurencije već tri meseca naplaćuju takse u iznosima za koje nemaju saglasnost Ministarstva finansija i privrede. Geodetski zavod i dalje nezakonito naplaćuje dve takse za jednu uslugu, a loše postupanje uočeno je i kod Poreske uprave čije filijale odbijaju da u status paušalaca prevedu poreske obveznike koji za to ispunjavaju nove uslove. Takvom praksom država im nameće nezakoniti trošak vođenja knjiga.

Izmene poreskih zakona koje su obeležile kvartal, više su imale za cilj rast budžetskih prihoda nego smanjivanje tereta za privredu. Primer za to su promene Zakona o porezu na dohodak građana kroz povećanje neoporezivog dela plate i smanjivanje poreza (uz veći doprinos za PIO). Računica NALED-a pokazuje da je ušteda za poslodavce od tih izmena – nula. Na dobitku je Fond PIO za 27 milijardi dinara, najveći gubitnici su opštine (20 milijardi) dok radnici mogu da očekuju neto zaradu veću za 47 dinara.

U drugom kvartalu Vlada se nije potrudila da usvoji makar jednu preporuku privrede datu kroz proces Sveobuhvatne reforme propisa ili u Sivoj knjizi NALED-a. Tako je ostalo nerešeno još 66 preporuka SRP-a koje bi donele uštede privredi od 36 miliona evra i 56 preporuka Sive knjige. Takođe, nije ukinut nijedan parafiskalni namet. Barometar propisa NALED-a koji prati usvajanje 362 podzakonska akta u okviru 25 sistemskih zakona pokazuje da se još čeka na usvajanje 149 propisa od kojih je za 122 već prošao rok. U drugom kvartalu usvojeno je samo sedam podzakonskih akata, a prosečno kašnjenje iznosi 719 dana.

Pomak predstavlja početak rada na zakonu o inspekcijama, kao i na zakonu o planiranju i izgradnji, ali i dalje nema većeg napretka na izmenama Zakona o radu. Poseban problem predstavlja to što Vlada i Skupština sa nesmanjenim entuzijazmom usvajaju zakone bez kvalitetne javne rasprave i analize efekata. U drugom kvartalu, od 29 usvojenih propisa važnih za privredu čak 20 je doneto po hitnom postupku.

Jedini jednošalterski sistem koji je do sada u Srbiji dosledno sproveden jeste registracija firmi u APR. S druge strane, jedan šalter za prijavu i odjavu radnika i kontrolu uplate doprinosa u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ni posle pet godina nije zaživeo na način na koji je osmišljen. Ostaje da se vidi da li će u skorije vreme proraditi treći jedinstveni šalter – za izdavanje građevinskih dozvola. Problem u tom domenu predstavlja i neažurno funkcionisanje katastra nepokretnosti. Procedura

Share

Ostavite odgovor