TOPIONICA NE SME DA RADI BEZ FABRIKE SUMPORNE KISELINE, A RADILA JE!

15.jul.Bor

    ekoagenda logo

                                                                                          

Poštovani rukovodioci RTB TIR BOR,

Obraćamo  Vam se u nameri da zaštitimo prava i interese ekološki ugroženih građana i  njihovih zakonom zagarantovanih prava.

Napore direktora RTB-a, Blagoja Spaskovskog  i stalnog  kordinatora Ujedinjenih nacija u Srbiji Vilijam  Infantea, minstarke energetike Zorane Mihajlović po pitanju aktivnosti da se u  Boru zdravije živi i da se RTB Bor predstavi kao društveno odgovorna komopanija – umanjuju postupuci nekih direktora. Na primer: Vi, g-dine Todoroviću, kao direktor TIR-a, po rečima predsednika komisije, niste dozvolili komisiji  za procenu štete na pčelinjacima u Krivelju, Bučju, Brezoniku i Slatini da izađe u pčelinjake, tako što im niste  dali vozilo i zapretili krivičnom prijavom ukoliko napišu da su pčele stradale od dima. Ovo su nam potvrdili i pčelari  sela Slatina  i  Bučja. Poznato je, g-dine direktore, da je RTB sa povećanjem obima rudarskih aktivnosti, a samim tim i povećanjem metalurških kapaciteta  i to za nekoliko  puta, uz samo jednu fabriku sumporne kiseline ograničenog kapaciteta i tehnoloških mogućnosti ( prethodne dve fabrike imale su tri puta veći kapacitet prerade štetnog topioničkog gasa – više ne postoje, srušene su)!.To znači da sa ovom proizvodnjom  imamo tri puta veće aerozagađenje ne samo sumpordioksidom već i svim ostalim kancerogenim elementima koji su prisutni u rudi i  ulaznim sirovinama u zavisnosti od mesta od kojih se dopremaju. Sve to uzrokuje štetan efekat na ljude i biljni i životinjski svet. Do konačnog ekološkog rešenja koji će biti regulisan rekonstrukcijom topionice i nove fabrike sumporne na snazi je obaveza poštovanja (podvučeno ) Akcionog plana za smanjenje zagađenja koji u suštini jednostavno  znači sledeće: Kada su koncentracije sumpordioksida toliko velike da ugrožavaju zdravlje ljudi  i flore i faune, smanjiti kapacitet prerade a zatim nastaviti sa radom. Topionica ne sme da radi bez fabrike sumporne kiseline – da može zašto  bismo bacali pare  na  novu fabriku. Kupljen je  skup računarski  program koji unapred predviđa atmosferske prilike i predviđa mesto mogućeg akcidenta. Međutim, ništa se od ovog ne poštuje. Posledice su velika aerozagađenja, stotinak godišnje dnevnih prosečnih prekomernih zagađenja sumpordioksidom   iznad zakonom  dozvoljenih i to samo u Brezoniku. Ugroženo je zdravlje svih stanovnika Bora, okolnih sela ali i poljoprivrednih  kultura i pčela i to samo zato što se  svesno nije poštovao Akcioni plan.

Ministarstvo energetike, razvoja  i  zaštite životne sredine je  25.05.2013.dopisom konstantovalo  da nije poštovan Akcioni plan prilikom ekološkog akcidenta 05.05.2013.godine, kao i da predhodnim dopisom nije poštovan Akcioni plan kada je desetak dana topionica radila dok je Sumporna stajala zbog  sanacija i havarija . Svesni smo da mora i privreda  da radi, ali,  istovremeno, potrebno je  omogućiti i ostalim granama privrede , pčelarima i poljoprivrednicima da i obnove pčelinja društva koja su stradala od štetnih posledica rudarenja na ovim prostorima..

Napominjemo da su aktivnostima Ekološkog saveza Ekoagende 7/1935  postavljene merne stanice u Brezonku, Krivelju, Slatini, a u toku su i zahtevi sela Oštrelj. Međutim, velike koncentracije sumpordioksida uništavaju mernu opremu i već mesecima u Brezoniku merna stanica ne radi, dok se koncetracija određuje  po posledicama na živi svet, jer TIR ne poštuje preuzete i potpisane obaveze po pitanju servisiranja merne opreme. Svakako je značajno i to, ali činjenica da je topionica radila 14 dana bez fabrike sumporne kiseline čiji je zadatak da prerađuje sumpordioksid i prečišćava otrovnu i kancerogenu smešu gasa i čestica , što nije smelo da se dogodi ukoliko postoji minimalna briga za zdravlje. Pitamo se da li je ovo opet marketinški trik da se u nedostatku koncentrata zastoji pripiše ekologiji, a onda ponovo krenu zagađenja  na koja nikakav apel i Akcioni plan za smanjenje zagađenja  ne može da utiče.

Ukoliko zaista postoji zoakret u politici društvene odgovornosti  TIR-a, što će se videti dozvolom komisiji za procenu štete na pčelinjacima, ali i budućem zaustavljanju topionice kada je zbog previsoke koncentracije ugroženo zdravlje građana Bor, mi Vam  čestitamo.

 Predsednik  Odbora  ekološkog saveza Ekoagenda 7/1935 za Brezonik, Slaviša Karabašević

Share

Ostavite odgovor