„Nezavisnost„ TIR Bor: Odobravamo socijalni programi 300 evra po godini staža!

Bor, 29 jul

Sindikat Nezavisnost TIR-a je na sedsnici Оdbora  povodom aktuelne situacije u RTB-u pod kojom se podrazumevaju polititička, ekonomska, socijalna, ekološka, sindikalna dešavanja u vezi sa RTB-om i oko njega, kao što su najavljeni izlazak RTB-a iz restruktuiranja, socijalni program, dokapitalizacija, stvaranje jedinstvenog preduzeća, završetak najvećeg  i najznačajnijeg ekološkog projekta za Srbiju, formiranje novih sindikata u funkciji i uz logistiku  poslodavca, zapošljavanje novih kadrova  u stalni radni odnos, uslovili su da sindikat Nezavisnost iznese po ovom pitanju jasan stav i to:

1) Sindikat Nezavisnost  TIR-a pripada UJEDINJENIM  GRANSKIM SINDIKATIMA sa preko  170.000 članova.

2) Sindikat Nezavisnost pripada porodici evropskih sindikata i kao takav podržava napore Vlade Srbije ka evropskoj integraciji.

3) Sindikat Nezavisnost TIR-a zalaže се za opstanak  RTB-a kao profitabilne kompanije  i zalažemo se da   TIR bude  vodeći  savremen ekološki metlurški proizvođać bakra  na Balkanu.

4) Zahtevamo da svi mladi radnici po stažu koji rade na određeno  budu primljeni u stalni radni odnos i da se zapošljavaju novi  potrebni kadrovi.

5) Odobravamo samo  dobrovoljni socijalni  program min. 300 evra po godini radnog staža.

6) Nećemo dozvoliti smanjenje zarada za koji se neki zalažu.

7) Nećemo dozvoliti smanjenje iznosa za regres .

8) Nećemo dozvoliti smanjenje iznosa ili ukidanje jubilarnih nagrada.

9) Branićemo  potpisani kolektivni ugovor, jedan od najbojih koji su reprezentativni sindikati TIR-a godinama kroz pregovore  poboljšavali, pregovarali , potpisivali i sada ga pravnim sredstvima branimo  samo od  jednog sindikata koji nije učestvovaou njegovom stvaranju  i poslodavca koji  ga aneksima  suprotno zakonu ,, navodno   popravlja,,  a u stvari ga samo kvari na štetu radnika

10) Podržaćemo onaj deo  poslovodstva  koji se objektivno zalaže za  ekonomski razvoj preduzeća kroz socijalni dijalog sa svim  reprezentativnim sindikatima radi ostvarivanja stabilnosti proizvodnje, zarada i zapošljavanja novih kadrova.

Odbor poverenika Nezavisnost TIR-a RTB Bor   

Share

Ostavite odgovor