BOR: I zvanično: Sindikat rudara Srbije nije reprezentativan!

Bor, 13. avgust

Državni sekretar Ministarstva za rad,  zapošljavanje i socijalnu politiku, Sektor za rad, Zoran Martinović dostavio je nadležnima rešenje broj  110-00-00345/2013-02 od 26.07.2013 . u kome stoji da Sindikat Rudara Srbije ne ispunjava uslove reprezentativnosti na nivou RTB-a Bor grupe kao poslovnog sistema.

U zahtevu sindikata „Nezavinsost“ resornom Ministarstvu piše da je potrebno da se sva akta i rešenja koja su doneta na osnovu nepostojeće reprezentativnosti, uključujući i anekse KU, stavite van snage jer su suprotna zakonu i nanose štetu kompaniji, reprezentativnim sindikatima i radnicima na nivou preduzeća u okviru RTB-a. U suprotnom, pravni zastupnici IER-a „Nezavisnost“ najavili su da će pokrenuti zakonom predviđene mere protiv odgovornih lica.

ODBOR POVERENIKA „NEZAVISNOST“ TIR-a Bor

Share

Ostavite odgovor