Izabrano osam najboljih ideja za javno-privatna partnerstva

Bor, Beograd, 30. avgust

NALED Saopštenje za javnost: Odabrani projekti mogli bi da privuku investicije od 19 miliona evra * Opštine dobijaju stručnu pomoć za kreiranje akcionih planova i pronalaženje investitora

Niš, Zrenjanin, Raška, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš, Kanjiža i Doljevac osmislili su projekte javno-privatnih partnerstava kojima bi u narednoj godini mogli da privuku investicije od skoro 19 miliona evra. Njihove projektne ideje izabrane su za najbolje na konkursu „Javno-privatno partnerstvo kao razvojni potencijal“ koji sprovodi Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) uz podršku USAID projekta održivog lokalnog razvoja.

Kako bi im pomogli da projekte sprovedu u delo, NALED je formirao konsultantski tim sačinjen od pravnika, ekonomista i stručnjaka za bankarstvo, koji će u narednih mesec dana raditi sa tim gradovima i opštinama na kreiranju akcionih planova za realizaciju JPP projekata. Takođe, NALED i USAID će sredinom novembra organizovati investitorsku konferenciju u Beogradu na kojoj će lokalne samouprave predstaviti projekte potencijalnim privatnim partnerima i finansijerima.

Kriterijumi prema kojima su JPP projekti izabrani za najbolje bili su brzina implementacije, postojanje interesa privatnog sektora, efekti na privredu, dostupnost finansiranja, dosadašnje aktivnosti na realizaciji (studije, planovi, dozvole, rešena imovinsko-pravna pitanja…), inovativnost ideje, kao i prednost realizacije putem JPP u odnosu na druge načine ulaganja.

                NAJBOLJE PROJEKTNE IDEJE:

Grad/Opština Projekat javno-privatnog partnerstva
Niš Proizvodno-edukativni vinarsko-voćarski dom
Zrenjanin Terra Panonica  (modernizacija banje Rusanda)
Raška Reciklažno dvorište
Tutin Sakupljanje, otkup i prerada šumskih plodova i lekovitog bilja
Nova Varoš Kogenerativno postrojenje na biomasu (toplotna i električna energija)
Prijepolje Regionalna hladnjača za Prijepolje i Priboj
Doljevac Tržni centar Pukovac (transformacija pijace u distributivni centar)
Kanjiža Poljoprivredni logističko-distributivni centar

Konkursom „JPP kao razvojni potencijal“ bile su obuhvaćene 32 lokalne samouprave, a prijavljeno je 29 projekata. Najviše je podneo Niš (četiri), Tutin i Vrnjačka Banja (po tri), Novi Sad i Kikinda (dve). Predloženi projekti JPP bili su veoma raznovrsni, od izgradnje spa i sportsko-rekreativnih centara, prihvatilišta za pse, modernizacije uličnog osvetljenja, razvoja optičke telekomunikacione mreže, rekonstrukcije bolnica, opremanja industrijske zone do gradnje parkinga.

O projektu

NALED je nosilac projekta „Javno-privatno partnerstvo kao razvojni potencijal“ koji finansira USAID Projekat održivog lokalnog razvoja. Cilj projekta je motivisanje lokalnih samouprava da privuku nova ulaganja putem JPP kako bi unapredile svoje usluge i infrastrukturu za dobrobit građana i privrede. Cilj je i da se kroz mentorsku tehničku pomoć u izradi akcionih planova za projektne ideje osposobe za samostalnu realizaciju ovakvih poslovnih aranžmanima sa privatnim partnerima.

O javno-privatnom partnerstvu

Javno-privatno partnerstvo predstavlja model ulaganja u kojem s jedne strane učestvuje javno telo (država, lokalna samouprava, javno preduzeće), a sa druge privatni partner. Na ovaj način javni sektor, najčešće u nedostatku raspoloživih sredstava, obezbeđuje pružanje javnih usluga ili izgradnju neophodne insfrastrukture dok privatni partner smanjuje rizik pri investiranju. Privatni partner dobija dugogodišnji ugovor, ali i odgovornost da obezbedi visok kvalitet usluge koja mu je poverena ili infrastrukture koju gradi.

Svetska praksa pokazala je da putem JPP lokalne samouprave mogu da grade škole, bolnice, puteve, razviju sistem upravljanja otpadom, modernizuju vodosnabdevanje, smanje liste čekanja za pojedine zdravstvene usluge i dr. U Srbiji je, po Zakonu o javno-privatnom partnerstvu iz 2011. do sada odobreno pet JPP – Loznici za organizaciju gradskog prevoza, Šapcu za izgradnju javne garaže, Novom Sadu za razvoj optičke mreže, Apatinu za razvoj luke i Zrenjaninu za proizvodnju toplotne i električne energije iz biogasa, a postoje i desetine JPP koja su pokrenuta pre donošenja tog zakona.

Share

Ostavite odgovor