DOO „Auto Aca“: Kriminalno obaveštenje Opštinske uprave Bor o nevažećim gradskim i prigradskim kartama „Bortravela“ kupljenim na autobuskoj stanici

Bor, 6. septembar

Auto Aca

O B A V E Š T E NJ E za javnost DOO „Auto Aca“

Zahtev  DOO „Auto Aca“, ogranak Autobuska stanica „Bor“, Televiziji Bor, za objavljivanje plaćenog oglasa sledeće sadržine:

Obaveštavamo građane Bora da je bez pravne važnosti, nezakonito i kriminalno obaveštenje Opštinske uprave Bor, koje se objavljuje preko televizije Bor, da su karte kupljene na autobuskoj stanici u Boru sa oznakom „Auto Aca“ nevažeće na gradskim i prigradskim linijama i da stoga građani Bora treba da kupuju karte za gradski i prigradski prevoz putnika u vozilima DOO „Bortravel“ Bor, a u skladu sa članom 12. ugovora o javnoj nabavci, iz tri razloga.

Prvi razlog je taj što DOO „Auto Aca“ Bor-ogranak Autobuska stanica „Bor“ nikada nije prodavala i ne prodaje karte za prevoz putnika autobusima  DOO „Bortravel“ Bor na gradskim linijama što znači da je Opštinska uprava Bor obmanula građane Bora da autobuska stanica Bor vrši prodaju karata za prevoz putnika na gradskim linijama prevoznika DOO „Bortravel“ Bor.

Drugi razlog je taj što je autobuska stanica Bor vršila, vrši i vršiće prodaju karata za prevoz putnika autobusima DOO „Bortravel“ na registrovanim prigradskim, međumesnim i međunarodnim linijama na osnovu člana 30. Stav 2 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju i člana 2.  ugovora o pružanju staničnih usluga na autobuskoj stanici Bor, zaključen dana 18.06.2013.godine između DOO „Auto Aca“ Bor i DOO „Bortravel“ Bor.

Treći razlog je taj što je članom 12 stav 7. Ugovora o javnoj nabavci, zaključen dana 15.01.2013.godine izmađu Opštine Bor, kao naručioca, i DOO „Bortravel“ Bor, kao ponuđača-prevoznika, ugovoreno da DOO „Bortravel“ Bor može organizovati prodaju karata i na drugim mestima što je „Bortravel“ DOO Bor i učinio zaključenjem ugovora o pružanju staničnih usluga sa autobuskom stanicom u Boru dana 18.06.2013.godine, čijim članom član 2. ugovoreno da autobuska stanica Bor vrši prodaju voznih karata i drugih prevoznih isprava za autobuse DOO „Bortravel“ Bor za sve polaske po registrovanim redovima vožnje, međumesnim, prigradskim i međunarodnim linijama.

Prevoznik DOO „Bortravel“ Bor je dužan da primi svakog putnika sa stvarima u svoj autobus radi prevoza na prigradskim linijama na osnovu člana 21. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, na osnovu karte za taj prevoz prodate od strane autobuske stanice Bor na osnovu člana 12. Stav 7 navedenog ugovora o javnoj nabavci i na osnovu člana 2. Navedenog ugovora o pružanju staničnih usluga na autobuskoj stanici Bor.

 Obaveštavamo borsku javnost da je okvirna vrednost javne nabavke za usluge prevoza autobusima „Bortravel“ DOO Bor za vremenski period od pet godina od 2013. do 2018.godine bez uračunatog PDV-a iznosi 500 miliona dinara na koji iznos Opština Bor ima obavezu da plati PDV od 8% što iznosi još 40 miliona dinara.

Okvirni mesečni prihod koji DOO „Bortravel“ Bor ostvari od Opštine Bor iznosi  oko 8.333.333 dinara što je okvirno oko 73.099 evra.

Građani Bora, evo kako se raspolaže vašim parama i kome one idu, a pretpostavljamo da deo od tih para ide i ljudima iz Opštine Bor i njene Opštinske uprave koja je izdala nezakonito i kriminalno obaveštenje kojim je naneta šteta autobuskoj stanici  Bor zbog čega će biti podneta krivična prijava protiv NN lica koje je dalo nalog i sastavilo obaveštenje u ime Opštinske uprave u Boru i tužba protiv opštine Bor radi naknade štete koja nam je pričinjena ovakvim nezakonitim obaveštenjem uz očiglednu nameru da se onemogući autobuska stanica Bor da obavlja svoju registrovanu privrednu delatnost, da ne ostvaruje prihod i dođe do njenog zatvaranja, a da se omogući DOO „Bortravel“ Bor da postane monopolista u prevozu putnika i pružanju staničnih usluga i ukoliko se to desi sigurno će mnogi ljudi iz Opštinske uprave imati koristi od onoga za koga rade i čiji su pioni.

PS.

Za ovo obaveštenje plaćamo odgovarajuću naknadu televiziji Bor odmah i tražimo da se ovo obaveštenje odmah emituje preko televizijskog programa televizije Bor kada se emituju mali oglasi u narednih dva dana.

Share

Ostavite odgovor