);

Javna preduzeća nabavljala mimo zakona, čak i u Boru

Bor, Beograd, 12. septembar

Prvi završni računi javnih preduzeća i ustanova u Srbiji pod lupom revizora. Prekršajne prijave protiv čelnika, javljaju Večernje Novosti.

TEK što je okončala prve izveštaje o reviziji završnih računa javnih preduzeća, Državna revizorska institucija već je podnela prekršajne prijave protiv pojedinih čelnih ljudi u tim firmama. Među njima ima i onih koji su na rukovodećim mestima bili tek 26 dana.

Tako je, uz Živorada Petrovića, generalnog direktora JKP „Toplana“ u Boru, prijavu „zaradio“ i Milovan Stupar, koji je funkciju generalnog direktora obavljao od 5. do 31. decembra prošle godine.

Uz njih dvojicu, zbog nepoštovanja pojedinih odredaba Zakona o javnim nabavkama, Državna revizorska institucija podnela je nadležnim prekršajnim sudovima zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i protiv Nikole Vlahovića, direktora JKP „Standard“ u Vrbasu i Miomira Pešića, direktora JP „Gradska stambena agencija“ u Nišu.

Zbog nepoštovanja pojedinih odredaba Zakona o računovodstvu i reviziji, prijava za privredni prestup podneta protiv Milana Balaća, direktora saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“.

Državni revizor je utvrdio da su propisi o javnim nabavkama u JKP „Toplana“ u Boru kršeni, prilikom kupovine goriva od više dobavljača od 3,19 miliona dinara, za usluge restorana, takođe od više dobavljača, u iznosu od 971.000 dinara i reklame i propagande od 900.000 dinara bez postupka javnih nabavki.

– Kod JKP „Standard“ u Vrbasu, u postupku revizije utvrđeno je da preduzeće nije obelodanilo u Službenom glasniku RS podatke o zaključenim ugovorima u iznosu od 161.326.000 dinara, čime je postupilo suprotno Zakonu o javnim nabavkama – ističe se u izveštaju DRI.

– Javno gradsko preduzeće „Novi Sad“ u svojim poslovnim knjigama ima iskazana potraživanja po osnovu prodaje u iznosu od 84,745 miliona dinara, od čega revizori nisu mogli da potvrde potraživanja u iznosu od 45,3 miliona dinara.

„Gradska stambena agencija“ u Nišu, imala je izdatke u toku 2012. po osnovu privremenih i povremenih poslova po kojima se angažuju radnici preko omladinske zadruge „Akter“ Niš u ukupnom iznosu od 887.000 dinara, bez sprovođenja postupka javnih nabavki.

DRŽAVNA TAJNA

OSIM tri komunalna i jednog gradskog saobraćajnog preduzeća, Državna revizorska institucija kontrolisala je i poslovanje Bezbednosno-informativne agencije za 2012. godinu i njene finansijske izveštaje. – Iz Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Bezbednosno-informativne agencije za 2012. godinu, koji je objavljen na sajtu Državne revizorske institucije, izostavljene su činjenice i nalazi koji predstavljaju tajne podatke, dok je Narodnoj skupštini predat izveštaj koji sadrži tajne podatke i označen je stepenom tajnosti „državna tajna“ – ističu u DRI.

Share

One thought on “Javna preduzeća nabavljala mimo zakona, čak i u Boru”

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !