Država je udarom na neke ljude u Rudniku bakra, udarila i na sebe!

Bor, 27. septembar

Reagovanje na članak „Uhapšen bivši direktor „Rudnika bakra“ Bor

–          Poštovana vlado Republike Srbije,

–          Poštovano Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije,

–           Poštovano rukovodstvo „Rudnika bakra“ Bor,

–          Poštovani sugrađani Krivelja, Oštrelja, Bučja, D.B.Reke , Brezonika, kao i svih drugih sela borske, majdanpečke, žagubičke opštine,  kao i drugih opština na kojima je, posredno ili neposredno, nekada, sada ili u buduće  država pod pokroviteljstvom RBB-a  Bor, vršila, vrši ili će vršiti rudarske zahvate, svedoci smo svakodnevne borbe aktuelene vlasti protiv organizovanog kriminala, raznih korupcija i sličnih dela, što je za pohvalu i sa odobravanjem svih građana naše zemlje.

Kako god da bilo, udar na kriminal, bilo koje vrste je svako odobravao. Ovoga puta ste, gospodo, udarivši na nekoliko ljudi iz RBB-a i Bora, zapravo udarili na Vas same i vršite udar na nas građane ove zemlje da Vam nadalje u ničemu ne popustimo. Konkretnije, vršite udar na svakog stanovnika kojem je ekspropriisana bilo kakva nekretnika, a još razornije i kojima će se u budućnosti vršiti eksproprijacija nepokretnosti, u smislu opšteg i javnog interesa a za potrebe širenja rudarskih radova,konkretno u ovom slučaju RBB-a Bor.

RBB Bor je državna  institucija i zapravo radi privređuje prvo i prvenstveno za potrebe države Srbije, a tek zatim i za sve zapošljene radnike u svim pogonima RBB-a.

Pod kojim su sve uslovima ,za svo vreme eksploatacije rude bakra sa ovim prostora, živeli, bitisali, starosedeoci  pre svega Bora i Majdanpeka, kao i susednih opština, suvišno je ovoga puta i napominjati. Do duše za toliko godina provedenih u gradu bakra, svi su sada starosedeoci. Pod foskulom „Dajte zemlji što više bakra i zlata“, tragedije svih žitelja borske i majdanpečke opštine (pre svega) , najbolje znaju oni koji su na bilo kakav način preseljavani, izmeštavani, premeštavani,….. sa svojih vekovnih ognjišta.

Za svaku zamerku, svaki problem ili nesuglasicu na  liniji domaćin-korisnik opšteg interesa, u ime države gurali ste,u rešavanje svih sporova sa meštanima, stručne službe RBB-a  i resorne službe skupština opština nad čijom su se teritorijom vršile eksproprijacije nepokretnosti. Od slučaja do slučaja su se manje ili više u sve mešala resorna ministarstva. Takođe, manje ili više kada je trebalo da se gradjanima  udeli neka „pravica“ . I tu ste ostavljali na vetrometini, pre svega rukovodstvo RBB-a i opštinare, da samo i po svom nahođenju iznađu najbolje moguće rešenje sa oštećenim građanima kojima se zbog „opšteg državnog interesa“, a za potrebe širenja rudarskih radova, mora izvršiti eksproprijacija zemljišta, kuća i okućnica.

U zavisnosti od volje, dobre volje, i uz nešto neznatno manjeg udela zakona i zakonskih regulativa ove nam zemlje, određeno zatečeno rukovodstvo RBB-a i Opština je uvek izlazilo u susret pre svega državi, time što rudnik i rudarski radovi nisu nikada prestajali, a manje ili više oštećenim domaćinima koji su pred naletom mehanizacije uvek morali ustuknuti.

Zadovoljni ili nezadovoljni nadoknadom za svoje nepokretnosti, manje važno!? Važno je da su rudnici i rudarski radovi uvek i nesmetano nastavljani, i RBB je državi, od ex YU do sadašnje Srbije davao bakra, zlata, srebra,platine, paladijuma i svega ostalog što je rudaskom mehanizacijom iskopavano ispod temelja njihovih kuća, bašti, njiva, vinograda, šuma i livada, pa ispod kostiju njihovih pradedova. Kosti naših pradedova ste ispremeštavali ne bi li se došlo do tog crvenog bakra. Groblja naša ste selili o ostalome da i ne pričamo. Mnoge traume nikada nikakvim parama ne možete niti će te moći platiti. Sve su to meštani svih gradskih i prigradskim naselja i sela, starosedeoci pre svega, svojski izdržavali.

Ekološki egzodus meštana u okolini Bora i Majdanpeka počinje sa prvim iskopavanjem Francuskog društva 1903. godine.

Prve ekološke demonstracije u istoriji Evrope desile su se 1935. godine, popularno nazvanim „Vlaška buna“. Tada su meštani Krivelja, Slatine i drugih sela nizvodno od Bora digli kuku i motiku, te zbog razornih „kiselih kiša“, koja im je uništila letinu, blokirali borsku topionicu. Na tada okupljenih 5.000 ljudi diglo se i oružje vojske tadašnje države. Jedan od učesnika bune je i poginuo, ali su se zahtevi meštana na kraju ispoštovali.

Da se vratimo, gospodo, na genezu sadašnje represalije države i državnih organa prema određenim rukovodiocima RBB-a i Opštine. Ma kako ko i sa kolikom ironijom, čim se pomene danas nekakav „lopovluk“ svako od nas komentariše ma i najmanju sumnju u tako nešto, bez želje da se stavimo u bilo kakvu odbranu navedenih lica koja su pod istragom, istina se mora znati. Ovu istinu, pre svega treba da imaju na umu ne samo žitelji i meštani Krivelja (zbog čijih su se eksproprijacija i isplata nepokretnosti i digla ova ujdurma), već i svi građani iz više opština, a ne samo Bora i Majdanpeka, još manje samo Krivelja.

Po važećim zakonima o naknadi  u procesu eksproprijacije nepokretnosti, a posebno „cenovniku“ , koji je raznim manipulativnim zakonskim regulativima višestruko nejasan i neprecizan u svom tumačenju, Vi ćete, dragi moji sugrađani, još kao sutra biti na tapetu.

 Vama kojima do danas nije ni metar zemljišta do sada oduzeto, ali za sutra se ne zna – Vi trebate iz svega ovoga izvući valjani zaključak i iskoristiti priliku i naterati ovu državu sa svim njenim resornim ministarstvima i organima da jednom urade jedan jedinstven dokumenat i cenovnik koji bi regulisao pravičnu nadoknadu svakome od Vas kome će, kao sutra,zaigrati bager i buldozer pred Vašim vratima.

Zašto su okrivljeni i zašto pohapšen određen broj ljudi pod jako teškim optužbama da je oštećen RBB, a sami time i država i državni poreznici? Nezvanično se zna da im je na teret stavljeno, kako je u štampi navedeno, zbog „višestrukog uvećavanja vrednosti nepokretnosti“! Šta je povećano i kome je povećano pokušaćemo da objasnimo iz našeg domena saznanja i iz naše perspektive. Širenjem rudnika je sistematski padao pod udar preseljenja nekada manji nekada veći broj domaćinstava. Ekspropriisana je imovina jednog po jednog domaćina. Jednim od zadnjih masovnijih preseljenja i eksproprijacije nepokretnosti desio se u Kriveju 2004. godine. Od 2004. do skorije, niko od tih domaćina kojima je ekspropriisana imovina nije bio do sada isplaćen!!! Što zbog nedostatka novca, što zbog drugih neažurnosti odgovarajućih službi. Država znači nije 9 godina našla za shodno i pored brojnih apela, molbi, žalbi, da ovaj problem isplate reši. Ovi domaćini su 2004. godine dobili rešenja i procena njihove imovine je bila po tada, a i sada važećem tržišnom cenovniku.  To je jedna kategorija nekorektnosti , kažemo države, jer je RBB državna institucija, zar ne?

Devet godina čekanja na bagerom utovarenu kuću, njivu, baštu……

Kašnjenjem sa izradom odgovarajućih zakonskih dokumanata koja bi trebala i morala pratiti kontinuiranu aktivnost i proširenje rudnika, dovelo je RBB ( čitaj državu) u veoma nezgodnu poziciju. Površinski kop Veliki Krivelj (jedini koji svojom proizvodnjom koncentrata najviše održava proizvodnju bakra u RBB-u) mora da se proširi po samom obodu sela Veliki Krivelj i ulazi svojim rudarskim radovima u samo selo. Pratećih dokumenata nema.  Samo su dve mogućnosti u opticaju dok se čeka na izradu valjanih dokumenata ( u ovom slučaju novog Prostornog plana), ili da Površinski kop Veliki Krivelj stane (time staje i topionica RBB-a tj. državne firme) ili da se do prispeća dokumentacije (Prostornog plana) RBB tj. država nagodi sa meštanima sela Krivelja. Meštani Krivelja popuštaju, gde ponovo razum preovladava nad životnim dešavanjima. Sklapa se vanparnični ugovori sa meštanima sela. MZ Krivelj, tj meštani dopuštaju proširenje kopa i samim time DOZVOLJAVA RBB-u tj. državi da nastavi rudarske radove pod same prozore meštana sela Krivelj.

Ako se sklapaju ugovori  onda se trebaju ti domaćini isplatiti novčano. Ovi vanparnični ugovori, su po vrednosti nepokretnosti koja im je ekspropriisana, ugovorena po slobodnoj pogodbi između domaćina i RBB-a, te jeste nekoliko puta veće vrednosti od vrednosti iste imovine koja je još 2004. godine rešenjem o eksproprijaciji oduzeta meštanima a da NIJE ISPLAĆENA. Ali jeste i odgovara današnjim tržišnim vrednostima!

Da se ne bi desilo da se naprave dve nepravde domaćinima kojima je izvršena eksproprijacija 2004. godine (bez ikakvih kamata) sa jedne strane što 9 godina nisu isplaćivani, i sada da se isplate tri do četiri puta manje od novo ekspropriisanih nepokretnosti koje su procenjene ugovorno po slobodnoj proceni, doneta je odluka da se i jedni i drugi obeštete na isti način i u približno istoj vrednosti.

Uzmite nebulozu da su dve njive jedna do druge. Iste su klase zemljišta. Jedan domaćin dobije za svoju njivu danas tri puta manju vrednost od njegovog komšije. Njegove njive nema, a novac za nju čeka 9 godina.  Gde toga u Evropi, kojoj težite,  ima i gde je tu pravda za pojedine Kriveljske domaćine?

 Pravnim začkoljicama i pravnim rečnicima su domaćini, koji 9 godina nisu vlasnici svojim imanja i kuća(utovareni bagerima), čekaju na neisplaćenu imovinu – bez pravnih mogućnosti da se tuže sa korisnikom eksproprijacije (državom ili RBB-om svejedno) i dobiju spor protiv njih sa svim zateznim i drugim kamatama za proteklih  9 godina!  Takav ste zakon i pravna akta napravili da Vam se ne može ništa!

RBB je u ime države i za račun države ,da ne zaustavi eksploataciju i ne zaustavi rudnik i ceo RBB, izlazi u susret Kriveljskim domaćinima i isplaćuje podjednaku vrednost nepokretnosti tj. po već utvrđenim skalama i procenama, ali u 2012 godini, za sve do tada oštećene. I one iz 2004. i ove iz 2012.

Urađena je neka vrsta uravnilovne i pravice kako prema onima iz 2004. godine, kojima ništa nije isplaćeno, tako i prema domaćinima pod udar rudnika iz 2012. godine.

To je istina i to je predmet celoga spora i optužbi na račun pomenutih lica.

Nije sporno ništa za državu slobodna pogodba iz 2012. godine, sporno je uvećanje procenjene nepokretnosti iz 2004. godine!

Gospodo koji vodite ovu državu, ako su opet ovi Vaši okrivljeni i ocrnjeni pred javnošću, koje optužujete za korupciju, kriminal, oštećenje RBB-a tj. države, jer je to Vaša-državna firma, sve vreme  za Vaš interes, za interes države, manipulisala, ubeđivala, namirila Kriveljske domaćine, omogućili daljnji nesmetani rad ,ne samo Površinskog kopa Krivelj, već i celog RBB-a od koga žive nekoliko stotina hiljada ljudi u ovoj zemji, na način na koji su to uradili, onda im sudite!

Sudite i presudite ako su i jedan dinar strpali u svoje džepove svim ovim radnjama u procesu eksproprijacije, ali se sutra njihovim presudama smejete samima sebi i svojim različitim aršimima prema onima koji Vam idu uz dlaku. Ali, ako ste, Vi kao država, iskoristili ove optužene te njihovom umešnošću komunikacije, zavođenja, ubeđivanja i na kraju pogodbe, sa Kriveljskim domaćinima(u interesu države), samo rad daljnjeg nesmetanog rada Površinskoga kopa Krivelj i RBB-a,  sada ih stavljate na stub srama, onda je to nekorektno! Nekorektno, ma ko kojoj političkoj frakciji pripadao, ma ko koga voleo ili ne.

I bez obzira, što smo se uvek borili za svoja građanska prava, borili se sa svim nekorektnostima koje je RBB – Vaša firma, državna, činila svim meštanima na širem prostoru,  a ne samo Kriveljanima, upravo protiv svih rukovodioca u RBB-u, pa i ovih na listi za odstrel, ovoga puta čvrsto stojimo na njihovoj strani. Nit luk jeli nit luk mirisali, za dobrobit zemlje uradili što su uradili. Kriveljani rad istog tog interesa države,koja nije našla za shodno da na vreme izradi odgovarajuća dokumenta za proširenje rudnika, se je sa Vašim predstavnicima iz RBB-a , dogovorila. Kop je proširen bez valjanih državnih i ministarskih dokumenata na koja se takođe godinama čeka.

Šta ćete sa njima uraditi po „slovu zakona“ i po aršinima države, a šta niste uradili kada su bili u pitanju domaćini koji su od 2004. godine čekali na svoje obeštećenje 9 godina, jeste i Vaš, ali i NAŠ problem za ubuduće.

Pitam, šta bi se desilo da Kriveljski domaćini, po istom slovu zakona o rudarenju, koji ste Vi doneli, rekli – NE!

Nećemo dozvoliti daljnje proširenje rudnika bez odgovarajućih državnih akata!

Ne, dok nam ne isplatite sve zaostale vrednosti iz Vaše eksproprijacije od pre 9 godina.

 Šta bi se tada desilo gospodo iz resornih ministarstava, vlade i države?

Ovaj slučaj, i isterivanje doslednosti državnih institucija, otvara NAMA SVIM DOMAĆINIMA iz okruženja Bora, Majdanpeka i ostalih opština, jedno veoma važno pitanje.

Nadalje se obraćamo upravo svim domaćinima, svim rukovodećim organima mesnih zajednica.

–          Poštovani zemljaci, ovo je primer nad kojim trebate da se duboko zamislite i da u svim Vašim sredinama krenete i razmišljanje a i u problematiku koja će, već kao sutra, zakucati na Vaša vrata ili vrata nekog od Vaših meštana. Zagnjurite se, raspitajte se koliki je važeći cenovnik za eksproprijaciju određene nepokretnosti, a koji je država kao takav donela.  Neću Vam govoriti o ciframa po kvadratnom metru zemljišta. Porediću samo da je po tom cenovniku kvadrat zemljišta daleko manja cena od jedne paklice cigareta. Ako se nešto, ali prevashodno sa Vaše strane, jer ne verujem da će tu nešto država preduzeti, ne preduzmete VI sami, biće Vam u bescenje već sutra ekspropriisano od kuće, okućnice pa do bašte i njive.  Za svoje se treba boriti. Za svoju dedovinu i kućni prag, ako je to u interesu države, država treba da odreši kesu i da pravično odredi  tržišnu cenu kada nešto uzima po sili državnog interesa-eksproprijacijom.

Samo složno možete stati protiv sutrašnjeg davanje vaše imovine u bescenje tj. po današnjim akuelnim tržišnim cenama.  Niko Vam to neće dati ako sami ne budete tražili reviziju tih cena i prilagođavanje sadašnjem tržištu nepokretnosti.  Sličan je slučaj i sa Vreocima (dakao, osim nekih partijskih drugova). Nemojte umišljati da ćete već sutra moći da sa državom napravite neki dil preko nekih rukovodioca RBB-a. Takav dil su pokušali u ime državnih interesa da urade ova gospoda koja je sada od strane iste te države stavljena na stub srama. Ne verujem da će se nakon ovog iko usuditi od rukovodioca RBB-a zagrize isti kolač, kakvog su ga zagrizli sa Kriveljanima.

Rudarenja je bilo i biće ga i nadalje na našim prostorima. Kao sutra će biti novih i novijih zahvata, širenja i eksproprijacija. Nemojte da čekate da mečka zaigra pred Vašim vratima, govoreći : „Nisam na udaru – baš me briga za komšiju!“

Neka država i njene institucije u slučaju „Uhapšen bivši direktor RBB-a Bor“, urade svoj deo posla kako misle da treba, bez obzira što smo mišljenja da su u ovom slučaju debelo pogrešili.  Po prvi puta smo javno na strani nekih od rukovodioca u RBB-u i Opštini po pitanju Krivelja i Kriveljana.

Ovo je samo veoma lepa opomena za sve domaćine Krivelja već i domaćina sa prostora Bora, Majdanpeka, Žagubice, Laznice, … da se malo svi zagnjure u nominalne vrednosti Vaše imovine i na koliko je procenjuju po sadašnjim cenovnicima prilikom eksproprijacije.

Samo ako ste svi složni, bar jednom složni, poput aktera u „Vlaškoj buni“ 1935. godine, možete izaći na kraj sa , da samo kažem RBB-om i cenovnicima za eksproprijaciju.

Odluke su na Vama! Kako će vam biti, često sama država i njeni organi, ministarstva, ne misle i ne osećaju tuđu muku baš uvek na pravi način. Beograd je poprilično daleko od Bora, Majdanpeka, Brezonika, Žagubice,  i ostalih Opština ugroženim rudarenjem.

Sada Vam i sada NAM treba ono rudarski „SREĆNO“, ali i pamet u glavu, sloga u nastupima od prvog komšije,mesnih zajednica pa do Opština !

Ko ne veruje u neke , gore nevedene navode u dešavanjima sa Kriveljanima, neka slobodno odgleda dokumentarnu emisiju RTS-a Ekokaravan  Dragane Vasiljević na ovom linku:

http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/20/RTS+1/1039986/Eko+karavan%3A+Naselje+u+sredini+Krivelj+.htm

Kako je ovaj članak trebao izaći na oficijelnom sajtu Kriveljana www.krivelj.com , a koji zbog promene hostinga, nije trenutnou funkciji, zamolio sam poštovane kolege da isti objave na njihovim sajtovima,blogovima ili forumima .

Tekst na objavljivanje upućen:   Medija centru Bor, bor030.net,dedabor.com, kKimebor,T imočke vesti.net, , Slatina bor, rtb.rs ,………

Hvala svima …

Milan Bogdanović, rođen u Krivelju, živi i radi u Beču, Austrija

Share

Ostavite odgovor