);

Prof. dr Dragan Mihajlović, novi dekan Fakulteta za menadžment u Zaječaru

Bor, Zaječar, 15. oktobar

Autor: M.C.

Dugogodišnji, poznati rukovodilac u knjaževačkoj “Ledi” i društveni i politički radnik, naučni radnik i autor više stručnih knjiga i udžbenika, direktor Više i Visoke škole za menadžment Zaječar, najpre vanredni, a potom redovni profesor i prodekan za stručnu nastavu Fakulteta za menadžment u Zaječaru, dr Dragan Mihajlović, od 1. oktobra izabran je za dekana Fakulteta za menadžement u Zaječaru.

Prof. dr Dragan Mihajlović objavio je 90 stručnih radova od kojih tri sa SCI liste. Posebno je zapaženo njegovih deset knjiga i udžbenika, jedna monografija i više autorizovanih predavanja. Pod njegovom mentorstvom studije je završilo deset doktoranata, 15 magistara, pet specijalizovanih stručnjaka i 80 diplomiranih inženjera menadžmenta. Član je Senata Megatrend Univerziteta i Naučnog Simpozijuma upravljanja prirodnim resursima, kao i član Naučnog Odbora simpozijuma o lovnom turizmu PMF Novi Sad.

Učestovao je na mnogim naučnim skupovima u zemlji i svetu. Predaje trećoj i četvrtoj godini (četiri predmeta) na Fakultetu za menadžment u Zaječaru, i to: Upravljanje prirodnim resursima, Menadžment ljudskih resursa, Strategijski menadžment i Organizacija i upravljanje preduzećem. Ističe se Mihajlovićeva magistarska teza  “Finansijski menadžment političkih partija u svetu” (2004. godina). Pažnju privlači i doktorska disertacija “Upravljanje preduzećima kao faktor ekonomskog razvoja naše zemlje od 1959. do 2000. godine” (2006. godina). U poslovnom svetu s velikom pažnjom prihvaćena je i Mihajlovićeva knjiga “Leksikon pojmova u menadžmentu”. Ogromno interesovanje pobudili su i priručnik i zbirka sa rešenim primerima iz prakse “Upravljanje prirodnim resursima”. Recenzent je više udžbenika iz ekonomije i menadžmenta.

Dr Dragan Mihajlović je na Fakultetu za menadžment u Zaječaru, 2002. godine, završio postdiplomske studije s prosečnom ocenom 9,25 (prvi u roku sa najboljim prosekom).

Nagrađivan je u rodnom Knjaževcu za dugogodišnji društveni rad.

Dosadašnji dekan Fakulteta za menadžement u Zaječaru, prof. dr Nedeljko Magdalinović otišao je u penziju.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !