);

Javni poziv uspešnim ženama u biznisu

Bor, Zaječar, 29. oktobar

U okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu priznanja najuspešnijim preduzetnicama po regionima u 2013. godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje

JAVNI POZIV

za dodelu priznanja najuspešnijim preduzetnicama po regionima

pod nazivom „Uspešna u biznisu“

Ukoliko ste preduzetnica koja uspešno upravlja poslovanjem malog ili srednjeg preduzeća i istovremeno imate više od 25% učešća u vlasništvu ili ste osnivač preduzetničke radnje, društveno odgovorno poslujete, imate odgovoran odnos prema lokalnoj zajednici, životnoj sredini, zaposlenima i poslovnim partnerima, prijavite se za priznanje „Uspešna u biznisu“, koje dodeljuje Nacionalna agencija za regionalni razvoj najuspešnijoj preduzetnici u svakom regionu.

Ukoliko ste kao poslovni saradnik/saradnica upoznali preduzetnicu koja ispunjava opisane uslove  prijavite je za dodelu priznanja „Uspešna u biznisu“.

Izabranim najuspešnijim preduzetnicama biće dodeljena priznanja u vidu plakete  i dobiće mogućnost da bez nadoknade izlažu na 12. Međunarodnom sajmu preduzetništva „Biznis baza“ na zajedničkom štandu „Uspešna u biznisu“. Priznanje će biti dodeljeno na svečanosti u okviru „Biznis baze“, 27. novembra 2013. godine.

Rok za podnošenje prijava je 11. novembar 2013. godine.

Program podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu priznanja najuspešnijim preduzetnicama po regionima u 2013. godini sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i agencijom koja je posebnim ugovorom angažovana u realizaciji ovog programa za region grada Beograda.

Pravo na dodelu priznanja imaju kandidatkinje koje kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 • da upravljaju poslovanjem malih i srednjih preduzeća i istovremeno imaju učešće u vlasništvu istih preko 25%, odnosno da su osnivači preduzetničkih radnji;
 • da je privredni subjekt kojim upravlja žena u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da je registrovan na teritoriji Republike Srbije;
 • da je privredni subjekt kojim upravlja žena izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da privredni subjekt kojim upravlja žena uspešno posluje;
 • da privrednom subjektu kojim upravlja žena u roku od dve godine pre podnošenja prijave za dodelu priznanja nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
 • da nad privrednim subjektom kojim upravlja žena nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 • da privredni subjekt kojim upravlja žena nije predmet pokretanja sudskog postupka i
 • da žena kandidat za priznanje nije ranije osuđivana.

Program, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj, na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i agenciji koja je posebnim ugovorom angažovana u realizaciji ovog programa za region grada Beograda.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 019/445-312; 019/445-311 i 011/2060-823.

Prijave se podnose putem elektronske pošte, lično ili preporučenom poštom najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji, odnosno agenciji koja je ugovorom angažovana za realizaciju programa: 

 • Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije „RARIS“ d.o.o; Zorana Radmilovića 2, Zaječar; tel: 019/426-376; e-mail: office@raris.org; www.raris.org;
 • Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat d.o.o; Čarnojevićeva 1, Zrenjanin; tel: 023/510-567; 561-064; e-mail: office@rcrbanat.rs; www.banat.rs;
 • Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga d.o.o; Pana Đukića 42, Leskovac; tel: 016/315-0115; e-mail: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org;
 • Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga d.o.o; Cara Dušana 49, Kraljevo; tel: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org;
 • Regionalna razvojna agencija „JUG“ d.o.o; Obrenovićeva 38/1, Niš; tel: 018/515-447; 522-659; e-mail: info@rra-jug.rs; www.rra-jug.rs;
 • Regionalna razvojna agencija – Zlatibor d.o.o; Petra Ćelovića bb, Užice; tel: 031/523-065; 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.rs; www.rrazlatibor.co.rs;
 • Regionalna razvojna agencija Bačka d.o.o; Bulevar Mihajla Pupina 20/II, Novi Sad; tel: 021/557-781; e-mail: office@rda-backa.rs; www.rda-backa.rs;
 • Regionalna razvojna agencija Srem d.o.o; Glavna br. 172, Ruma; tel: 022/470-910; e-mail: office@rrasrem.rs; www.rrasrem.rs;
 • Regionalna razvojna agencija Sandžaka – SEDA d.o.o; 7. jula bb, Novi Pazar; tel: 020/332-700; 020/317-551; e-mail: office@seda.org.rs; www.seda.org.rs;
 • Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja d.o.o; Kralja Petra I 22, Kragujevac; tel: 034/300-575; e-mail: officekg@redasp.rs; www.redasp.rs;
 • Agencija za regionalni razvoj opština Kolubarskog okruga „ARROKO“ d.o.o; Omladinski trg 1, Lajkovac; tel: 014/34-33-196; e-mail: arrokolajkovac@gmail.com; www.agencija-za-regionalni-razvoj-opstina-kolubarskog-okruga.ls.rs;
 • Regionalna razvojna agencija Beograd d.o.o; Topličin venac 11/4, Beograd, tel: 011/2186-730; 011/2186-740; e-mail: office@mspbg.rs; www.mspbg.rs.
Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !