);

Opasno po Srbiju: U RTB Bor opala odgovornost na svim nivoima, u metalugiji previše neracionalnosti!

Bor, 4. novembar

Autor: M.C. 

U dokumentu dostupnom našoj Redakciji, naglašeni su, sem rudarstva, i problemi u metalurgiji RTB Bor. Da ne bi bilo šta eventualno prijudicirali, objavljujemo celinu originalnog materijala čiji je autor, veruje se u najstručnijim krugovima, najkompatnitniji za analizu cele problematike u RTB Bor, pa i šire posmatrano kad je ova oblast u pitanju. Bilo bi dobro da se stručnjaci jave i komentarišu ova zapažanja i predloge, ali i upozorenje da je „minut do 12“ kako RTB ne bi otišao u provaliju o kojoj bi pre svih trebalo da razmišljaju oni kojima je pismo nedavno poslato. Pođimo redom…

ČINJENICA JE da metalurgija radi u postojećim agregatima koji su tehnički i tehnološki zastareli a naročito ekološki nebezbedni.

ČINJENICA JE, takođe, da metalurgija prerađuje samo koncentrate bakra iz RTB Bor i to u nedovoljnim količinama i nestandardnog kvaliteta za kontinuiranu i ekonomičnu preradu.

To izuzetno povećava troškove prerade i daje male količine finalnih proizvoda. Međutim, i metalurgija ima puno neracionalnosti.

–   Najpre, to su svi ostali pogoni van linije bakra (Livnica, Bakama žica, Energana, Transport, Prerada metala) čije je postojanje veoma skupo i sa stalnim gubicima, a ne preduzimaju se efikasna rešenja za njih,

–  Nedovoljne i nekvalitetne sirovine za preradu ali i subjektivni razlozi povremeno utiču na kvalitet prerade kao i na kvalitet finalnih proizvoda, što u uslovima male produkcije dodatno otežava finansijsku poziciju RTB Bor,

– Još uvek nije uspostavijen kontinuitet u proizvodnji katodnog bakra (nema svakodnevne finalizacije). Evidentno je da je najveći obim u poslednjim danima u mesecu što često ne može da bude i naplativo u mesecu isporuke,

–  Nestabilan rad Fabrike bakarne žice, često i zbog kvaliteta bakra. Troškovi proizvodnje žice (prerada) su višestruko veći od prodajne cene, što je posledica predimenzioniranih kapaciteta, obima prerade… tehnologije.

–   Nagrađivanje radnih učinaka je delimično izmaklo kontroli.

Nema poslovnog opravdanja da prosečne zarade u TIR-u budu najveće u RTB Bor i treba ih usaglasiti sa RBB i RBM.

 

 

ZAKLJUČCI:

                         U 2013.godini je evidentno da je u značajnoj meri oslabiia lična odgovomost

rukovodilaca i nosilaca procesa, kao i ostalih zaposlenih za posiovne rezultate,

imovinu i ukupan ugled RTB Bor.

Nužno je da se takvo ponašanje prekine, a nedopustivo je da se nastavi u narednom periodu.

                               Proizvodnja rnora da se poveća. Svi dosadašnji pokazatelji realnih mesečnih potreba za finansiranjem (tekuće poslovanje i deo investicija) govore da je za regulamo poslovanje nužno 4500 t katoda mesečno pri sadašnjim cenama na LME.

  1. Troškovi posiovanja su visoki, u masi i po jedinici proizvodnje, i moraju se smanjivati na svim pozicijama, uključujući i iična primanja.
  2. Pl anovi proizvodnje za 20l4. godinu moraju da budu objektivno i realno utvrđeni.
  3. Takode, nužno je sagledati realan obim proizvodnje za naredni period, najmanje u

budućih pet godina.

  1. Najzad, treba da se utvrdi kada će sirovine iz RTB Bor (koncentrat bakra) biti u dovoljnoj koiičini i kvaiitetu za optimalni kapacitet rekonstruisane metalurgije bakra. Šta je potrebno još da se uradi i reši u rudarstvu da bi se dostigla ta proizvodnja (obim, vrsta i dinamika ulaganja, organizacije posia i sl.)

 

Dokument iz kojeg crpimo ove činjenice još nije do kraja iskorišen, ali će, zasigurno, doznajemo, biti  i na stolu vrha države. I ne samo ovaj papir, nego i još mnogo drugih mišljenja i dokaza o kojima će morati ozbiljnije da se pozabave najodgovornije vlasti. Da li  je Bor druga „Kolubara“ ili nije, pitanje je koje je istražio INSAJDER i koje, nezvanično doznajemo, neće biti zaboravljeno. INSAJDER će, ipak, krenuti,. kao što je krenula i posve drugačija priča o tome kako se i šta radilo u RTB Bor proteklih nekoliko godina. Vreme u kome je jedan čovek o svemu mislio i uglavnom sam i uz pomoć svojih svemirskih poltrona odlučivao, čini se, prolazi s vihorom i to glasno najavljuju, u formi koja dolikuje funkciji, i prvi zemenik premijera i ministar privrede. NI DANAŠNJI SASTANCI u BEOGRADU vezani sa RTB-om neće proći nezapaženo. Jer, nezavidno poslovanje i  neadekvatna proizvodnja u RTB Bor, loša je vest za celu Srbiju!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !