RTB Bor: Radnici su spremni i na proteste

Bor, 5. novembar

Saopštenje Samostalnog i nezavisnog sindikata RTB – TIR Bor

Dana 05.11.2013.godine održan je zajednički sastanak dva odbora reprezentativnih sindikata u TIR-u, Samostalni i Nezavisnost povodom naredbe direktora TIR-a  da se zatvore kupatila u pojedinim  pogonima TIR-a. Ova naredba je prouzrokovala spontana okuplanja radnika u pogonima, a predstavnici sindikata su u sedam  sati  jutros  otišli na zakazani zbor radnika  povodom velikog nezadovolstva. Ujedno je po pogonima TIR-a počela peticija  radnika  protiv  ovakve nerazumne  odluke direktora TIR-a Bobana Todorovića. I zahtev radnika je upućen  sindikatima da organizuju radnike ako treba i u proteste.

Obavili smo razgovor sa direktorom TIR-a, koga apsolutno ne intersuju navedena kupatila po pogonima  i ako je to u suprotnosti sa  Zakonom o bezbednosti zdravlja na radu i Pravilnikom o prevetivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu. Direktor je rešio da štedi vodu.

Tim povodom zakazali smo danas sastanak sa generalnim direktorom RTB-a, Blagojem Spaskovskim. Nakon održanog sastanka sa generalnim direktorom RTB-a, obavestićemo radnike o daljim aktivnosti oba reprezentativna sindikata.

Zaključak sindikata sa  zajedničkog sastanka oba odbora je da sindikati moraju da se ujedine po pitanju zaštite interesa radnika i da će nastupati zajedno, jer se tek  sada  vidi prava uloga između sindikata koji su tu da štite interese radnika i novoosnovanog< Rudarskog sindiklata koga je formirao poslodavac. I dok se mi borimo ya interes eyaposlenih, Rydarski sindikat sve ovo nemo posmatra.Kako i na koji naćin taj sindikat  uopšte  štiti radnike ?

5.11.2013.  Reprezentativni sindikati RTB-a – TIR-a Bor,

SAMOSTALNI SINDIKAT    SINDIKAT NEZAVISNOST

Jadran  Popović                                    Dragan Jankucić

Share

Ostavite odgovor