);

Pokret Dveri: Porodična deklaracija u SO Bor

Bor, 14. decembar

Saopštenje za medije

Predstavnici Dveri u Boru obratili su se predesedniku opštine i predsedniku Skupštine opštine sa zahtevom da na prvoj sledećoj sednici Skupštine opštine Bor u dnevni red uvrste Porodičnu deklaraciju kojom bi se opština Bor obavezala na pojačanu brigu o trudnicama, bebama, deci, mladim bračnim parovima, starim i nemoćnim licima i višedetnim porodicama.

Imajući u vidu katastrofalno demografsko stanje u Srbiji koje nije mimoilšlo i opštinu Bor, odlazak mladih iz naše opštine i značaj porodice kao osnovne ćelije društva, mislimo da skupština opštine Bor treba da donošenjem ovakve deklaracije izrazi svoje jasno opredeljenje za pronatalitetnu politiku kroz niz podsticajnih mera i aktivnosti u nastupajućem periodu.

Usvajanjem ove deklaracije, opština Bor bi učinila prvi korak ka ostvarenju našeg dugoročnog cilja – povećanja kvaliteta života bračnih parova sa decom. Nadamo se da će opština Bor postati porodična opština – prijatelj beba, dece i porodice, mesto u kome će se ugodno osećati sve generacije od deteta u majčinoj utrobi, preko mladih bračnih parova i višedetnih porodica do staračkih domaćinstava.

Saša Stanković član uprave  povereništva Dveri u Boru ističe da pitanje zaštite porodice i porodičnih vrednosti u ovom vremenu sveopšte društvene dekadencije treba da predstavlja temu koja ujedinjuje i sabira sve dobronamerne snage što će, nadamo se, u Boru i biti slučaj i očekuje da će Deklaracija naići na podršku kao što je bio slučaj sa Deklaracijom o GMO koju je aprila ove godine SO Bor usvojila na predlog Srpskih Dveri.

PORODIČNA DEKLARACIJA

SKUPŠTINE OPŠTINE BOR

Imajući u vidu demografsko opadanje, odlazak mladih iz naše opštine i značaj porodice kao osnovne ćelije društva, skupština opštine Bor donosi

PORODIČNU DEKLARACIJU

kao osnovni dokument lokalne porodične politike kojim se izvršna vlast u opštini Bor obavezuje na pojačanu brigu o bebama, deci i porodicama uopšte u našoj opštini.

  1. Smatramo da najveća opasnost sa kojom se Srbija i Bor suočavaju jeste odumiranje stanovništva. Svaka vlast u u opštini Bor treba da postoji sa ciljem da pospeši natalitet i da zaštiti i ohrabri porodice sa više dece. Pozdravićemo i podsticati rađanje većeg broja dece, višedetne porodice i zdrave stilove života, a ustati protiv velikog broja veštačkih abortusa, bolesti zavisnosti i gašenja života u našim selima.
  2. Pozvaćemo Vladu Srbije da se svim trudnicama u Srbiji koje odu na trudničko bolovanje ne uskraćuje 35% od plate, i sve ćemo učiniti da tih 35% do pune plate nadoknadimo iz opštinskog budžeta ako to ne bude rešeno na republičkom nivou.
  3. Održavanje porodilišta i dečije zdravstvene službe stavićemo u vrh prioriteta zdravstvene zaštite. Pojačaćamo i proširiti ulogu Savetodavnih centara pri medicinskim i obrazovnim centrima na temu zaštite reproduktivnog zdravlja i pružanja podrške trudnicama prilikom opredeljivanja za rađanje novog života, kao i svih drugih preventivnih aktivnosti u vezi sa aktuelnim problemima dece, mladih i porodice uopšte.
  4. Učinićemo sve da svako naselje u našoj opštini ima odgovarajuće igralište za decu, kao i da deca iz najsiromašnijih porodica dobiju mogućnost za besplatan vrtić i besplatno letovanje i zimovanje u predškolskom uzrastu, kao i besplatne udžbenike i prevoz u školskom uzrastu i veće finansijske podsticaje za studiranje.
  5. Postaraćemo se da pravilnik o jelovniku u vrtićima i školama bude postavljen po visokim standardima zdrave hrane bez hrane i pića koji sadrže GMO.
  6. Kroz reformu lokalnog poreskog sistema i sistema plaćanja komunalnih usluga pružićemo olakšice višedetnim i prezaduženim porodicama, a kroz lokalni ekonomski razvoj nastojati da se pruži podrška porodičnim firmama i zadrugama, posebno povratku mladih na selo, kao i omogući prioritet pri zapošljavanju samohranih roditelja i članova u tzv. samohranim porodicama – socijalno najugroženijim porodicama u kojima nijedan član nije zaposlen.
  7. Sređene staze i prelazi za dečja kolica, kao i besplatan parking za porodicu sa bebom ili troje i više dece biće nešto na čemu ćemo raditi u nastupajućem periodu.
  8. Obavezujemo se na održavanje Doma za stare i nemoćne u našoj opštini, koji će pružiti utočište najstarijoj populaciji naših sugrađana kojima je ova vrsta socijalne ustanove neophodna za pristojan život u starosti.
  9. Uradićemo socijalnu kartu porodica sa više dece u opštini Bor i omogućiti im niz povlastica i olakšica za dobijanje potrebnih dokumenata na nivou grada, korišćenje bazena, ulaz na kulturne sadržaje i sportske manifestacije, i druge pogodnosti.
  10. Uvešćemo svečano obeležavanje Dana porodice svake godine, koji će kao manifestacija ući u kalendar prazničnih događaja u našoj opštini.

Za praćenje sprovođenja ovih naših namera zadužujemo skupštinski Odbor za porodicu.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !