);
Breaking News

Bor: Osniva se Savet za životnu sredinu

Bor, 16. decembar

Okrugli sto: „Primena Arhuske konvencije u opštini Bor“

Autor: M.P.

Zaštita prava svih građana na život u zdravijoj životnoj sredini bila je tema današnjeg okruglog stola „Primena Arhuske konvencije u opštini Bor“. Arhuska konvencija je međunarodno-pravni instrument o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine. Usvojena je 1998. u Arhusu (Danska) a u Srbiji se primenjuje od 2009. godine. Na Okruglom stolu predstavljena su iskustva i način primene konvencije. Razmotrena su sva pitanja i problemi zaštite životne sredine sa kojima se sureću opštinska uprava i civilni sektor. Na sledećoj sednici skupštine trebalo bi da bude usvojena revizija LEAP-a (Lokalnog ekološkog akcionog plana) u koji če biti uključeno i podizanje ekološke svesti građana. Takođe, uskoro se osniva i Savet za životnu sredinu, institucionalni mehanizam za unapređenje životne sredine na nivou lokalne samouprave. Učesnici skupa bili su  predstavnici Arhus centra Južne i Istočne Srbije iz Niša, predstavnici Društva mladih istraživača kao Arhus poverenika za opštinu Bor, predstavnici Kancelarije za životnu sredinu opštine Bor, NVO i mediji koji se bave ekologijom, predstavnici RTB-a i JKP “Vodovod”.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !

Skoči na traku sa alatkama