);

Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Bor

Bor, 26.01.2014.

Na osnovu člana 8. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS”, br. 129/07, 34/10 – US i 54/11), donosim

ODLUKU

o raspisivanju izbora za odbornike
Skupštine opštine Bor

1. Raspisujem izbore za odbornike Skupštine opštine Bor za 16. mart 2014. godine.

2. Rokovi za vršenje izbornih radnji počinju da teku od 29. januara 2014. godine.

3. Izbore za odbornike Skupštine opštine Bor sprovešće organi za sprovođenje izbora na osnovu odredaba Zakona o lokalnim izborima.

4. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

01 broj 013-171/14

U Beogradu, 23. januara 2014. godine

Narodna skupština Republike Srbije

                                                                                                                                          Predsednik,

dr Nebojša Stefanović, s.r.

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !