);

DSS Bor: Srbija u EU neće imati ekonomsku samostalnost

Bor, 27. januar

DSS je na svojoj 11. Skupštini održanoj 19. Januara usvojila Načela ekonomske i političke neutralnosti Srbije. Od kada je Srbija potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 2008.godine ,ona beleži izrazito loše rezultate u oblasti ekonomije. Od 2009. Srbija je u stalnoj privrednoj recesiji, uostalom kao i sama Unija, sa stalno rastućim javnim dugom, budzetskim deficitom i nezaposlenošću. Njena spoljna trgovina okrenuta je najtežem tržištu, onom u EU, sa kojima na osnovu SSP formira zonu slobodne trgovine.

Namerno se obmanjuje javnost da Srbija ima ekonomske koristi od Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, iako činjenice govore da zemlja zbog njega trpi direktan gubitak od više stotina miliona evra. Izvesno je da će naša država na evropskom putu imati sve veće i veće štete, koje će dovesti u pitanje i sam opstanak srpske privrede, a na kraju i same Srbije.

U trgovinskoj sferi, odredbe SSP o spoljnotrgovinskoj liberalizaciji, nanose Srbiji veliku materijalnu štetu. Srbija je već ukinula gotovo sve uvozne tarife za inustrijske proizvode u EU i to od početka 2014. To treba da učini i sa poljoprivrednim proizvodima.Time će biti uništena pčljoprivreda, naša najveća izvozna šansa za druga tržišta. Samo ukoliko Srbija proglasi političku neutralnost i time napusti evropske integracije, ona može ponovo steći ekonomsku samostalnost koja je preduslov privrednog oporavka zemlje.

Primera radi, Island je odustao od ulaska u EU samo zbog ograničenog ribolova, što je njihova glavna privredna grana.Tu su i ekonomije Bugarske i Rumunije koje nisu procvetale ulaskom u EU, naprotiv, standard stanovništva iz godine u godinu stagnira.

Kao što je vojna neutralnost prepreka za uvlačenje Srbije u NATO,tako je i politička neutralnost brana pogubnosti evrointegracija.Srbija  treba da više od svega ceni svoju slobodu. Danas, kada u svetu ima više centara odlučivanja,Srbija nema nikakvog razloga da se sudbinski vezuje za jednu zapadnu strukturu ekonomske, političke i vojne moći.

Politička neutralnost omogućava i buduće bolje i zdravije odnose između Srbije i EU. Ti odnosi i posle raskidanja okova važećeg Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju mogu da imaju obostrano korisnu sadržinu i partnersku formu. Srbija je zainteresovana za uspostavljanje dobrih državnih odnosa sa svakom od zemalja EU. Ali, jedno mora biti jasno: Srbija jedino, nikad ni pod kojim uslovima,ne može da razvija takvu vrstu međudržavnih odnosa sa delom svoje teritorije, Kosovom i Metohijom. Takvim činom negirala bi sebe kao državu. A upravo je to danas prava svrha evropskih itegracija Srbije kako ih sprovodi EU.

Svesni smo istine da je danas Srbija ozbiljno ugrožena- i teritorijalno i politički i ekonomski i moralno – što znači da je u vođenju državne politike nephodna promena. Ta promena se mora sastojati u proglašenju političke neutralnosti,čime bi Srbija otvorila novu stranicu u spoljnim odnosima, pre svega prema EU.

Opštinski odbor DSS Bor,

predsednik, Dragan Marković

Share

One thought on “DSS Bor: Srbija u EU neće imati ekonomsku samostalnost”

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !