);

Uvid u birački spisak i na internetu

Bor, Beograd, 5. februar

Uvid u jedinstveni birački spisak građani mogu da vide u gradskim i opštinskim upravama u kojima imaju prebivalište, ali i na internet stranici Ministarstva pravde i državne uprave.

Građani koji imaju pravo glasa mogu da ostvare uvid u jedinstveni birački spisak u gradskim i opštinskim upravama u kojima imaju prebivalište, ali i na internet stranici Ministarstva pravde i državne uprave, saopštila je ta institucija.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva, provera podataka omogućena je na internet stranici Ministarstva, www.mpravde.gov.rs, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju.

Nakon raspisivanja parlamentarnih izbora 29. januara 2014. godine, građanima je omogućeno da u gradskim i opštinskim upravama gde imaju prebivalište izvrše uvid u birački spisak radi provere podataka i podnošenja zahteva za vršenje određenih promena.

Do zaključenja biračkog spiska, odnosno 28. februara, zahtevi za promene u biračkom spisku podnose se gradskim i opštinskim upravama po mestu prebivališta birača, odnosno po mestu boravišta za interno raseljena lica.

Posle tog datuma, pa do 12. marta 2014. godine, zahteve za promene u biračkom spisku, koje se takođe podnese opštinskim i gradskim upravama, rešava Ministarstvo pravde i državne uprave.

Građani imaju pravo da glasaju i van mesta prebivališta, odnosno i birači koji se nalaze u inostranstvu.

Oni koji se opredele da to pravo ostvare glasanjem u Srbiji, zahtev podnose gradskoj, odnosno opštinskoj upravi u kojoj žele da glasaju.

Birači koji imaju boravište u inostranstvu zahtev podnose diplomatsko-konzularnom predstavništvu Srbije i o tom zahtevu odlučuje gradska, odnosno opštinska uprava po mestu prebivališta birača u Republici Srbiji.

Rok za podnošenje tih zahteva je 22. februar.

Upravni inspektorat Ministarstva pravde, u skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima, od 1. do 28. februara u svim gradskim i opštinskim upravama obavljaće inspekcijske nadzore nad ažurnošću biračkog spiska uz preduzimanje odgovarajućih mera u skladu sa ovlašćenjima.

Jedinstveni birački spisak je javna isprava u kojoj se vodi jedinstvena evidencija državljana Srbije koji imaju biračko pravo.

Jedinstveni birački spisak uspostavljen je krajem 2011. godine i prvu praktičnu primenu imao je u maju 2012. godine, kada su održani izbori na svim nivoima.

Kako se navodi u saopštenju, jedinstveni birački spisak vodi Ministarstvo pravde, a promene u biračkom spisku redovno vrše gradske i opštinske uprave za svoju teritoriju.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !