);

NALED traži od stranaka da se izjasne o ekonomskim prioritetima

Bor, Beograd, 22. februar

PrintNacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) pozvala je stranke koje učestvuju na parlamentarnim izborima 16. marta da se izjasne o ekonomskim reformama koje nameravaju da sprovedu u okviru svog političkog programa.

Liderima stranaka poslat je upitnik sa 41 pitanjem na koje treba da odgovore do kraja februara i navedu koje će konkretne mere sprovesti u cilju realizacije osam ključnih prioriteta za pokretanje ekonomije i KADA:

1. Borba protiv sive ekonomije i reforma inspekcija

2. Reforma radnog zakonodavstva

3. Unapređenje procesa izdavanja građevinskih dozvola

4. Smanjenje administrativnog opterećenja privrede i uvođenje elektronskih servisa

5. Smanjenje fiskalnih i parafiskalnih nameta

6. Rešavanje problema brownfield-a i neuspelih privatizacija

7. Privlačenje investicija

8. Unapređenje regulatornog procesa

 Namera NALED-a, kao najveće javno-privatne asocijacije u zemlji iza koje stoji podrška 200 kompanija, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva, jeste da građanima i privredi obezbedi objektivnu i nepristrasnu informaciju da li i u kojoj meri svaka od stranaka podržava ove prioritete. Nakon analize popunjenih upitnika, početkom marta biće organizovana javna debata u okviru koje će visoki predstavnici relevantnih političkih partija imati priliku da građanima i privredi predstave svoju ekonomsku agendu za period 2014-2018. Iako je primetno da stranke uglavnom imaju ekonomske programe, nijedna od njih nema javno objavljen plan realizacije i jasne rokove kada će svoje ideje sprovesti u delo.

Osam prioriteta za pokretanje ekonomije

Kada je reč o suzbijanju sive ekonomije, partije treba da  se izjasne na koji način će unaprediti inspekcijski nadzor, da li će menjati zakone i podzakonske akte koji se odnose na rad inspekcija, koje podsticajne mere za izlazak iz sive zone planiraju da usvoje i kako će sankcionisati nelegalno poslovanje.

Stranke bi trebalo da kažu i kako će rešiti ključne dileme u Zakonu o radu (isplata otpremnina, ugovori na određeno, disciplinske mere, minimalna zarada, reprezentativnost sindikata…), kao i na koji način će obezbediti učešće privrede i građana u izradi zakona (ne samo Socijalno-ekonomskog saveta).

Jedno od ključnih pitanja fiskalne politike jeste da li će ići na smanjenje poreza i doprinosa na zarade i na koji način. Takođe, u NALED-u pitaju stranke da li će smanjiti namete privredi, kako će sprečiti uvođenje novih parafiskalnih nameta i uspostaviti kontrolu visine taksi koje određuju agencije, uprave i javna preduzeća.

Od stranaka se očekuje da navedu da li će i kada usvojiti novi zakon o planiranju i izgradnji, da li će uvesti elektronsko izdavanje građevinskih dozvola na nacionalnom nivou, kao i kako će obezbediti kontrolu javnih preduzeća u procesu izdavanja saglasnosti. S tim u vezi, za privredu je važno da zna i da li će biti usvojen novi zakon o ulaganjima, da li se planira nastavak rada SIEPA-e i politike davanja podsticaja po otvorenom radnom mestu (i po kojim kriterijumima). Bitan propis za privlačenje investicija jeste i Zakon o privatizaciji  – da li partije planiraju njegove izmene, kojim merama će pomoći okončanje procesa restrukturiranja i privatizacije i šta će učiniti za revitalizaciju braunfild lokacija.

Na kraju, kada je reč o jačanju transparentnosti rada države i smanjivanju birokratije od stranaka se traži da jasno kažu na koji način će smanjiti nepotrebne administrativne procedure, da li u tom cilju nameravaju da usvoje zakon o sprečavanju suvišne papirologije i formiraju registar procedura. Upitnik traži od političkih lidera da navedu kako će obezbediti razvoj e-uprave i koje će elektronske servise uvesti za građane i privredu, kao i da li će razviti umrežavanje institucija kako bi međusobno razmenjivale podatke umesto da građani budu kuriri države koji nose dokumente od šaltera do šaltera.

Neophodno je i da građani i privreda Srbije znaju da li se planira uvođenje obaveze sprovođenja javne rasprave na sajtu e-uprave, na koji način se planira smanjivanje broja zakona donetih po hitnom postupku i brže usvajanje podzakonskih akata. S tim u vezi, stranke bi trebalo da navedu kako planiraju da obezbede predvidivost pravnog okvira (mogućnost uvida u planove donošenja zakona, koncept i nacrt propisa i efekata primena) i učešće privrede i građana u procesu donošenja  propisa.

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !