Promocije: Bor, onakav kakav je u budućnosti!

Bor, 28. februar

Autor: M.P.

Publikacija „Bor forward >> zamišljanje budućnosti“ nastala je u saradnji Zavičajnog odeljenja Narodne biblioteke Bor i Ministarstva kulture i informisanja Srbije. Ideja autora, mr Deane Jovanović, doktoranda na Univerzitetu u Mančesteru, Engleska, jeste i da istraži “ideje ljudi o budućnosti i nadanju , i da li i na koji način te ideje i prakse korespondiraju sa diskursima budućnosti i nadanjima koja su ponuđena od strane RTB-a Bor“. U širem smislu, kako je autorka navela u uvodnom delu knjige, ova studija se fokusira na procese postsocijalističkih transformacija sa naglaskom kako su one interpretirane kod ljudi u Boru,  i na koji način oni odgovaraju na ove promene. Studija  prati i međupovezanost RTB-a i grada pokušavajući da tu vezu razume sa stanovništa običnih, borskih ljudi koji i sami svakodnevno doživljavaju transformaciju. Ovo istraživanje biće nastavljeno, tako da se može očekivati nova, dopunjena publikacija.

-Tokom mog jednogodišnjeg boravka u Boru  (avgust 2012-septembar 2013.), sem osnovnog metoda posmatranja i  stalnog učestvovanja i učenja od lokalne zajednice kroz lični angažman, sprovela sam i intervjue, šetalačke ture i dolazila do fotografija. Učila sam od stanovnika grada, o problemima na koje su ukazivali i koji su mene teoretski zanimali. Dodirnut je samo aspekt fotografije kao medija koji je pomogao da se moji sagovornici izraze. Učesnici studije sami su fotografisali delove grada, objekte, ljude, kontekste za koje su oni smatrali da su im važni u životu i koji su uticali i još uvek utiču na njihove živote. Publikacija ima dva cilja: da prezentuje sakupljene fotose  i da koristeći sakupljeni materijal, teoretski istraži načine na koje ljudi misle, konceptualizuju, doživljavaju i govore o materijalnim, kulturnim, simboličkim socio-ekonomskim promenama u Boru – kazala je Jovanovićeva naglašavajući da je „sve tu, i pozorište, i akva-park, i Nova tržnica, i nova topionica…a to nikako da dođe, a vreme prolazi“…

O knjizi su govorili Goran Milenković i Jelena Miletić.

Promocija je privukla veliku pažnju Borana, ne samo čitalačke publike, nego i stručnjaka, privrednika, političara. Bilo je i puno pitanja i razgovora o Boru u sadašnjosti i budućnosti. Autorka je posebno napomenula da je stekla poverenje svojih sagovornika i da je sa mnogima od njih postala prijatelj.

Začudo, ovu zanimljivu i korisnu promociju nije propratila ni jedna TV ekipa.

Share

Ostavite odgovor