);

Bor: Ministar Bačević posebno pohvalio Institut za rudarstvo i metalurgiju

Bor, 1. mart

Autor: M.C.

Ministar rudarstva prof. dr Milan Bačević, prilikom jučerašnje posete Boru, kao i pre izborne kampanje, hvalio je RTB Bor i Institut za rudarstvo i metalurgiju podsećajući da je kombinat bakra, iako u restrukturiranju, u boljem položaju od mnogih velikih kompanija u Srbiji. Prosečna plata je oko 70.000 dinara, a istraživanja svetskih firmi pokazala su da su moguća otvranja novih rudnih ležišta bakra i zlata. Za novu topionicu moguće je da se obezbede ulaganja od prodaje jalovine iz rudnika bakra za koju su zainteresovane kompanije iz više zemalja sveta.

– Fasciniran sam laboratorijama i savremenom opremom u Institutu za bakar. U toj naučnoj kući, iz sopstvenih izvora, školuje se stručni kadar i investira u znanje. Institut je povezan sa srodnim firmama u celom svetu, dosta je urađeno i na projektima u Kazahstanu i nekim afričkim državama, što je od posebnog značaja. Ovde nikad nije prekidan naučno-istraživački rad, usavršava se i 20 doktoranata. Izdavaja se sopsteni novac za opremu laboratorija i bolje uslove rada. Ostvarena je zavidna saradnja sa japanskim univerzitetima. Ova kuća ima blistavu perspektivu-naglasio je dr Bačević podsećajući da će i lično pomoći da se dobiju novi poslovi.

Zanimljivo je da je ministar Bačević, mimo ranijeg običaja, prvo posetio Institut, a potom RTB.

Оставите одговор