);

Pokret Dveri: Apel majke! Srbija je ženskog roda!

Bor, 3. mart

NOVI  MANIFEST  ŽENSKOG  PITANJA

Slika Žene za koju se Dveri bore jeste majka i umna žena istovremeno, osnova ljudskog doma, ali i mudrosti društvenog i javnog života. Stoga su sve „ženske kvote” i sva statistička utrkivanja u osnovi besmislena (kao što su besmislene i sve tzv. „ženske vlade“), a prava smisaona težnja jeste pratiti stvarne sposobnosti različitih žena i podržati ih u onome u čemu su one najbolje. Demokratski naduvanim veštačkim kvotama ne mogu se napraviti ni Mileva Marić (Ajnštajn), ni Ksenija Atanasijević, ni Isidora Sekulić,  ali se zato svakoj ženi mora pružiti prilika da pođe putem uma, nauke i otkrića, ako je za taj put sposobna.

Mi želimo ženu koja će moći da spoji svoj posao sa jedinom pravom i najdubljom psihološkom zaštitom koju ona u životu ima – a to je njena prirodna porodica. Ženi se mora omogućiti da radi, ali i da ima sve uslove da postane majka u godinama koje su za ovo najbolje. Nijedna žena sposobna u svojoj karijeri ne sme biti sprečena u daljim uspesima zato što želi da rađa decu, već zbog toga treba da bude dodatno nagrađena, kako bi lakše spojila obe životne misije. Ženi koja ne želi da radi ništa drugo do da gaji i vaspitava svoju decu treba omogućiti da dobija  naknadu u vidu plate za svoju isključivo porodičnu ulogu.

Mi smo isto tako svesni da mnogi ljudi, kako žene, tako i muškarci, u Srbiji žive usamljeno, ne zato što ne žele porodicu, nego zato što nemaju potrebne uslove da je steknu. I o njima mislimo i za njih se takođe borimo, jer su i oni deo naših porodica i naše porodične politike.

Društvo koje mi stvaramo u prostituciji i porno-industriji vidi duboko ponižavanje Žene. Zato ćemo upotrebiti sve mehanizme u aktivnoj  i društveno dobro organizovanoj misiji protiv ovakvih poniženja i vrednovanja ženskog lika.

Jasno je da je histerični feminizam (koji je od žrtve postao napadač) Ženi doneo više štete nego koristi, koristeći ženu najčešće u „uslužnim”, „zabavljačkim” i vulgarnim  komercijalnim delatnostima.

 Pored i umesto „sigurne kuće” za žene, ili muškarce, Pokret Dveri boriće se najpre za „sigurnu porodičnu kuću”. Umesto filosofije „feminizma” i „hominizma”, nama je danas potrebna ideja „familizma”, srpski rečeno, porodice: rađanja i onoga što prirodno sledi posle rođenja kako bi se novi život, kako ženski, tako i muški, podigao. To je ideja stapanja (a ne sukobljavanja) u duhovnom jedinstvu polnih razlika.

Naše buduće društvo moralo bi da pruži svakoj ženi koja živi u Srbiji (bilo kog da je korena i bilo koje tradicije) mogućnost da, na savremen način, i na način koji je njoj svojstven, ostvari u jednom istom životu jedinstvo tri večna lika srpske istorije: lik darovite Jefimije, lik mudre Milice i lik časne i pravedne majke Jevrosime.

Osnovni stav Pokreta Dveri ostaje – ženama ne treba više navodnih ljudskih prava, kojima ih obmanjuje neoliberalni kapitalizam da bi ih učinio robinjama nečovečne ideologije tržišta, već ženama moramo dati više – na prvom mestu – majčinskih privilegija koje će im omogućiti samoostvarenje u svim prirodnim društvenim ulogama.

 Ekskluzivno: snimak emisije koja je probudila Bor:

https://www.youtube.com/watch?v=unZmAyXJJfs&feature=youtu.be

Informativna služba Pokreta Dveri u Boru

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !