);
Breaking News

Podržite Beogradsku deklaraciju o razvoju socijalnog preduzetništva u regionu

Bor, Beograd, 26. mart

Evropska komisija je usvajanjem Strazburške deklaracije u januaru ove godine prepoznala socijalno preduzetništvo kao biznis model 21. veka koji odgovara na finansijske, društvene, kulturne i ekološke potrebe zajednice. Duboko verujemo da je socijalno preduzetništvo koncept koji može da promeni svet, a pre svega koncept koji može da na održiv način odgovori na rastući problem siromaštva i nezaposlenosti. Smatramo da zemlje u našem regionu – naše vlade, organizacije civilnog društva i socijalna preduzeća – kojima su EU integracije najvažniji zajednički proces kroz koji prolaze, moraju da iskoriste ovaj trenutak i uspostavljanje EU agende u ovoj oblasti za kreiranje jake regionalne platforme za razvoj socijalnog preduzetništva. Zbog toga je Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji inicirala Beogradsku Deklaraciju za razvoj socijalnog preduzetništva regiona Zapadnog Balkana i Turske.

Predstavnici organizacija civilnog društva iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Turske, svečano su potpisali Beogradsku deklaraciju u okviru Foruma socijalnih inovacija održanog 14. marta u Beogradu.

Pozivamo vas da se priključite pokretu koji čini vise od 350 organizacija iz regiona i da potpišete Beogradsku deklaraciju na adresi: http://belgradedeclaration.net/. Nakon prikupljanja potpisa, planiramo da uputimo pisma delegacijama EU u zemljama u regionu, predstavnicima nacionalnih vlada, relevantnim odeljenjima evropske komisije i drugim donosiocima odluka, kao i koalicijama, organizacijama i mrežama socijalnog preduzetništva u Evropi i svetu. Cilj pisama je da ukažemo na korake koje je neophodno preduzeti za razvoj socijalne ekonomije kao relevantog modela za socijalno održiv razvoj čitavog regiona i zalaganje kod EU institucija da Balkanske zemlje postanu deo EU strategija za razvoj socijalnog preduzetništva.

Važnost ove inicijative prepoznala je kancelarija TACSO – Technical Assistance for Civil Society Organizations, koja je omogućila okupljanje vodećih organizacija u oblasti socijalnog preduzetništva u regionu. Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da smo 15. marta formirali regionalnu mrežu za razvoj socijalnog preduzetništva – Social Entrepreneurship Forum. Osnivači mreže su organizacije: Partners Albania, Center for Change and Conflict Management (Albanija), Mozaik Foundation (Bosna i Hercegovina), Center for Institutional Development – CIRa (Makedonija), Forum for Civic Initiatives – FCI (Kosovo), Fund for Active Citizenship – fAKT (Crna Gora), Third Sector Foundation of Turkey – TUSEV (Turska) i Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva (Srbija). Organizacije osnivači Foruma će zajedno raditi na:

·         zagovaranju i povezivanju ključnih aktera, s ciljem stvaranja podsticajnijeg okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva;

·         umrežavanju, razmeni znanja i iskustava, organizaciji studijskih poseta u zemljama članicama Foruma i zemljama EU;

·         promociji socijalnog preduzetništva u regionu.

Potpišite Begradsku deklaraciju i promovišite je među svojim saradnicima i partnerima!

http://belgradedeclaration.net/

Ivana Stančić

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !

Skoči na traku sa alatkama