);

Bor: Otkriveni počinioci brojnih krivičnih dela

Bor, 7. april

SAOPŠTENJE PU Bor

Odsek za suzbijanje privrednog kriminaliteta Odeljenja kriminalističke policije PU Bor je u nastavku aktivnosti koje su preduzimane tokom 2013.god.  vezane za nedozvoljenu trgovinu sekudarnog bakra, legura bakra i ostalih metala, u prva tri meseca 2014.god. podneo je nadležnom tužilaštvu 19 krivičnih prijava, za nedozvoljenu trgovinu ovim sirovinama, čija vrednost prelazi 8.500.000,00 dinara. Aktivnosti na otkrivanju ovih dela i izvršilaca traju od aprila meseca 2013.god. kada je za 8 meseci podneto 90 krivičnih prijava, gde je vrednost prodatih sirovina iznosila 85.000.000,00 dinara.

Takođe u nastavku aktivnosti na otkrivanju izvršilaca krivičnih dela koja se odnose na zloupotrebu ovlašćenja u privredi od strane lica koja su podizala „START AP“ kredite Fonda za razvoj Republike Srbije, u prva tri meseca 2014.god. podneto je nadležnom tužilaštvu 10 krivičnih prijava kojima je obuhvaćeno 10 lica, a iznos kojim je Fond za razvoj repulike Srbije oštećen je blizu 19.500.000,00 dinara. Samo tokom 2013.god. , Odsek za suzbijanje privrednog kriminaliteta podneo je 33 krivične prijave protiv lica koja su FZR R Srbije oštetila za iznos koji prelazi 55.000.000 dinara.

Policijski službenici Odseka za suzbijanje opšteg kriminaliteta Odeljenja kriminalističke policije PU Bor, su u toku marta 2014.god. podneli nadležnim tužilaštvima 28 krivičnih prijava, za krivična dela imovinskog karaktera protiv 15 lica, od kojih je 5 maloletnih lica.

Radi se o seriji krivičnih dela teških krađa koje su u proteklih nekoliko meseci izvršene na teritoriji grada Bora, gde su objekti napada bili trgovinski lokali, advokatske kancelarije, kao i objekti javnih preduzeća i ustanova. Na taj način su, između ostalog, rasvetljena i krivična dela koja su izvršena na štetu Istorijskog arhiva Negotin, OŠ „Sveti Sava“, SOŠO „Vidovdan“, predškolske ustanove „Crvenkapa“ i službe za katastar nepokretnosti u Boru. Karakteristično za jedan broj ovih dela je i to što imovinska korist nije bila prevashodni cilj izvršilaca, već je u određenom broju slučajeva došlo do vandalizma i uništavanja materijalnih dobara unutar obijenih objekata.

Оставите одговор