);

Privredni sud u Zaječaru započinje sa elektronskom predajom dokumenata

Bor, Zaječar, 11. april

Privredni sud u Zaječaru počinje sa elektronskom razmenom dokumenata, novom uslugom koja sudu i stranama u postupku daje mogućnost da putem elektronske pošte bezbedno razmenjuju dokumenta. Osim Privrednog suda u Zaječaru, u ovom pilot-projektu Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) koji sprovodi Program podele vlasti (SPP) učestvuju Osnovni sud u Subotici, koji je sa ovom praksom počeo 3. aprila ove godine, kao i Osnovni sud u Užicu, koji će ovu metodologiju primeniti sredinom aprila.  USAID-ov SPP projekat je sudovima pomogao da promene svoj način rada kako bi obezbedili zakonitu, efikasnu i bezbednu elektronsku komunikaciju između sudova, advokata i stečajnih upravnika. Ovakav način rada će svim učesnicima u sudskim postupcima olakšati razmenu sudskih dokumenata, ubrzati sudske postupke, uštedeti sredstva i učiniti sudove dostupnijima građanima.

Kako bi se omogućilo uvođenje ove novine, Privredni sud u Zaječaru je sa zainteresovanim advokatima i stečajnim upravnicima potpisao protokol o saradnji. U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Ministarstvom pravde i drzavne uprave, predstavnici USAID-ovog Programa podele vlasti su proučili sve relevantne zakone koji se tiču elektronske komunikacije i izradili pravne i tehničke smernice za razmenu dokumenata i sudskih poziva putem elektronske pošte. Sve transakcije se potvrđuju elektronskim potpisom i tačnim vremenskim pečatom koje izdaje javno preduzeće „Pošta Srbije“. Očekuje se da advokati i sudije prihvate mogućnost da na ovaj način međusobno razmenjuju dokumenta, i da se ova vrsta razmene prirodno proširi pošto sve veći broj advokata i sudova uvidi njene ogromne predosti. Dugoročno gledano, predaja dokumenata elektronskim putem smanjuje  troškove dostave, a trenutni pristup dokumentima putem automatskog sistema za upravljanje predmetima će sudovima omogućiti da brže obrađuju dokumenta i rešavaju predmete.

USAID-ov Programom podele vlasti je pored uvođenja elektronske komunikacije u sudovima aktivan i na Programu za smanjenje broja starih predmeta koji je poslužio kao osnov za Nacionalni plan koji je ove godine usvojio Vrhovni kasacioni sud. Takođe, predstavnici Programa podele vlasti su učestvovali na izradi Komunikacione strategije Visokog saveta sudstva, koja se ovih dana intenzivno sprovodi u sudovima u Srbiji.

Za dodatne informacije molimo da kontakirate direktora SPP-a za odnose sa javnošću i medije Moniku Lajhner, na adresu mlajhner@ewmispp.org ili telefon: + 381 62 88 30 143.

 

 

 

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !