);

NALED se uključuje u pregovore sa EU

Bor, Beograd, 12. april

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) aktivno će se uključiti u pregovore Srbije o članstvu u Evropskoj uniji objektivnim monitoringom rezultata procesa usklađivanja domaćeg i evropskog zakonodavstva i pripremom inputa za izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije. Svojim članovima i javnosti NALED će kvartalno prezentovati dokle se stiglo u tom procesu, koji su reformski potezi povučeni i šta je ostalo da se obavi do uspešnog završetka pregovora, zaključeno je na VIII godišnjoj Skupštini NALED-a, održanoj danas u Beogradu.

Članovi NALED-a odlučili su da Alijansa kvartalno direktno izveštava Brisel, Delegaciju EU i Kancelariju za evropske integracije o progresu Srbije na polju stvaranja povoljnog poslovnog okruženja u skladu sa evropskim direktivama. Takođe, NALED će ponuditi podršku državnim institucijama i konkretna rešenja kako bi brojni regulatorni zahtevi postavljeni pred našu zemlju bili što brže i kvalitetnije ispunjeni.

U tom cilju, NALED će uputiti preporuku novoj Vladi Srbije o sedam ključnih reformi koje je neophodno sprovesti radi izgradnje dobrog poslovnog okruženja u skladu sa evropskim standardima i stvaranja uslova za podsticanje ekonomskog rasta.

NALED smatra da je neophodno unapređenje sistemskih propisa, pre svega kroz izmene radnog zakonodavstva i poreskog opterećenja zarada (naročito najnižih), unapređenje sistema izdavanja građevinskih dozvola, suzbijanje sive ekonomije i pojednostavljivanje poreske administracije.

Važan korak biće obezbeđivanje kvalitetnog procesa donošenja i primene zakona i podzakonskih akata. Od Vlade Srbije očekuje se da omogući privredi učešće u svim fazama izrade propisa i radnim telima izvršne vlasti, kako bi dobila prostor da bude predlagač novih ili izmena postojećih zakona. Predvidivost u procesu donošenja regulative trebalo bi obezbediti i objavljivanjem godišnjeg plana usvajanja zakona, kao i smanjivanjem broja zakona donetih po hitnoj proceduri, uz uvođenje obavezne analize efekata. Sve to moralo bi da prati pojednostavljivanje postojećih birokratskih procedura kroz kreiranje registra procedura i usvajanje zakona o smanjivanju papirologija, uz značajno veću primenu e-uprave.

Transparentna fiskalna politika i politika državne pomoći takođe su važni u procesu usklađivanja propisa sa evropskim direktivama. Potrebno je da Vlada uspostavi jednak tretman stranih i domaćih kompanija u ovoj oblasti, kao i da spreči pojavu novih parafiskalnih nameta i retroaktivnu primenu propisa.

Ništa manje važna je potreba za decentralizacijom ekonomskog razvoja koja bi podrazumevala veći uticaj lokalnih samouprava na republičke institucije i javna preduzeća, usvajanje zakona o investicijama koji će omogućiti gradovima i opštinama da sami definišu politiku promocije investicija, preusmaravanje braunfild lokacija u nadležnost lokalnog nivoa vlasti i podršku jačanju kapaciteta lokalne administracije.

NALED-ove „strele“ za USAID i GIZ

Na svečanosti su uručene NALED-ove „strele“ zaslužnim partnerima – misiji USAID-a u Srbiji i GIZ Otvorenom regionalnom fondu za jugoistočnu Evropu za unapređenje opštinskih usluga (ORF MMS). „Strelu“ dodeljenu misiji USAID-a za dugogodišnju podršku NALED-u kroz Projekat za bolje uslove poslovanja i Projekat za održivi lokalni razvoj, koji su krunisani partnerstvom na realizaciji Projekta za jačanje konkurentnosti primila je direktorka kancelarije za ekonomski rast misije Suzan Kutor. „Strelu“ za podršku regionalizaciji procesa certifikacije opština i širenje standarda povoljnog poslovnog okruženja u region jugoistočne Evrope u ime GIZ ORF MMS primio je menadžer fonda Kristof Di Marko.

Na VIII godišnjoj Skupštini NALED-a članovima Alijane i partnerima obratili su se ministar regionalnog razvoja i lokalne samouprave Igor Mirović, šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport, ambasador Švajcarske Žan-Daniel Ruh i zamenik ambasadora SAD Gordon K. Duguid.

Rezultati NALED-a u 2013. godini

Broj članova Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj u 2013. povećan je na 190 (rast od 11 odsto) i opštine u članstvu Alijanse sada pokrivaju 70 odsto teritorije Srbije. Pokrenuto je ili je u toku realizacija 15 projekata za unapređenje regulatornog okvira i jačanje kapaciteta opština. Među najvažnijim novim projektima je zajednička inicijativa NALED-a i USAID-a – dvogodišnji projekat za suzbijanje sive ekonomije i revitalizaciju braunfild lokacija. Formiran je Savez za fer konkurenciju u koji su ušle društveno odgovorne kompanije koje najviše doprinose zapošljavanju i budžetskim prihodima.

Kada je reč o regulatornoj reformi, Ministarstvo finansija imenovalo je NALED za člana Radne grupe za izradu Zakona o naknadama, a Vlada Srbije je u Akcioni plan za unapređenje poslovnog okruženja 2014/15 uvrstila 80 odsto preporuka Sive knjige.

Kroz proces certifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem do sada je prošlo više od 30 lokalnih samouprava. Tokom 2013. formirana je i regionalna mreža institucija koja će ovu platformu za unapređenje konkurentnosti gradova i opština implementirati u Srbiji, Hrvatskoj, BiH i Makedoniji.

Kandidatura za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru civilnog društva EU-Srbija

NALED je podneo kandidaturu za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru civilnog društva EU-Srbija koji se formira po započinjanju pregovora o članstvu. Zajednički konsultativni odbor čine predstavnici Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESK) i predstavnici socijalnih partnera i udruženja građana u Srbiji. Odbor će omogućiti organizacijama obe strane da ostvare dublji dijalog i daju informacije političkim strukturama o poglavljima pregovora o pristupanju. EESK je savetodavno telo Evropske unije, koje daje stručne savete Evropskoj komisiji, Evropskom savetu i Evropskom parlamentu u procesu donošenja politika na evropskom nivou.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !