);
Breaking News

Unaprediti rudarsku struku i nauku

Bor, 14. april

InzenjeriPeta redovna godišnja Skupština Udruženja inženjera u rudarstvu održana je 12. aprila u Boru. Prisutni članovi usvojili su izveštaj o radu u prethodnom periodu i završni finansijski izveštaj.  Skupština je usvojila predlog da se mandat članova Upravnog odbora produži na još dve godine.

Nakon rasprave, usvojen je plan rada i aktivnosti. Predviđeno je aktivnije učešće članstva na naučnim i stručnim skupovima, kao i aktivnije učešće u radu novoformiranog Udruženja za unapređenje rudarske struke i nauke.

Оставите одговор