);

Demant na tekst ’’Udruženje inženjera u rudarstvu: RTB Bor radi u korist svoje štete’’ objavljenog na sajtu Medija centar Bor dana 14.04. 2014 godine

Bor, 25. april

Dana 14.04.2014 godine na vašem sajtu je objavljen tekst pod naslovom ‘’Udruženje inženjera u rudarstvu: RTB Bor radi u korist svoje štete’’ gde je izneto nekoliko netačnih informacija i zapažanja od strane autora teksta.

U tekstu se navodi da se na redovnoj godišnjoj skupštini Udruženja inženjera u rudarstvu, koja je održana dana 12.04.2014 godine, razgovaralo o aktuelnim pitanjima i perspektivi kompanije RTB Bor, kao i da se došlo do zaključka da se u sadašnjim uslovima ne može profitabilno poslovati. O takvim temama, kao i o ostalim dezinformacijama koje su objavljene, smanjenje plata, veliki broj visokoškolaca i komentarisanje rada sadašnjeg menadžmenta, nije bilo reči na skupštini Udruženja. Skupština Udruženja je radila po dnevnom redu koji je utvrđen na zadnjem upravnom odboru. Dnevni red skupštine je bio sledeći:

1. izveštaj o radu Udruženja u prethodnij godini,

2. finanskijski izveštaj za prethodnu godinu,

3. plan rada Udruženja u narednoj godini i

4. razno.

Pod tačkom razno izneti su dodatni predlozi za plan rada u narednoj godini. Takođe, delegacija Udruženja koja je prisustvovala formiranju Udruženja za unapređenje rudarske struke i nauke na Rudarsko geološkog fakultetu dana 27.01.2014. godine podnela je izveštaj.

Izvan tema dnevnog reda se nije razgovaralo.

Udruženje inženjera u rudarstvu je o toku i zaključcima zadnje skupštine obavestilo javnost saopštenjem koje je objavljeno na sajtu udruženja, www.udruzenjeir.org.

S poštovanjem,

mr Aleksandar Petković, dipl.ing.rud.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !