);
Breaking News

Sindikat Nezavisnost: Akcija solidarnosti za pomoć ugroženim od posledica poplava

Bor, Beograd, 23. maj

Katastrofalne poplave koje su ovih dana pogodile našu zemlju, potopile su pojedine gradove, industrijske i energetske centre, ostavile su bez krova nad glavom više desetina hiljada porodica i ugrozile funkcionisanje elektroenergetskog sistema, a time i čitave privrede u Republici Srbiji.

Najveći elektroenergetski centar u Srbiji, grad Obrenovac sa preko 70.000 stanovnika, u kome se nalaze dve najveće termoelektrane, potpuno je potopljen, to je avetinjski grad u kome trenutno nema stanovnika, grad koji je doživeo humanitarnu katastrofu u kome je nažalost, jedan broj ljudi smrtno stradao!

U Obrenovcu je stanovalo preko 90% radnika zaposlenih u dve termoelektrane koje proizvode više od 50% električne energije u Srbiji i oni su sa porodicama evakuisani u prihvatne centre u Beogradu. Među njima je i nekoliko stotina članova Granskog sindikata industrije, energije i rudarstva „Nezavisnost“.

U najvećoj rudarskoj kompaniji u Srbiji, u rudarskom basenu „Kolubara“ potopljeni su ugljenokopi, čije će saniranje trajati mesecima, mnogi članovi našeg Sindikata ostali su bez svojih kuća i bez celokupne imovine.

Iz tih trazloga Granski sindikat IER pokreće Akciju solidarnosti i apelujemo na sva povereništva da shodno svojim mogućnostima uplate za pomoć našim članovima i njihovim porodicama koje su zbog poplava pretpele ogromne materijalne štete, jer su mnogima potpuno uništene kuće, stanovi i druga imovina.

Zbog potrebe da akcija bude koordinirana, uplate solidarne pomoći vršiti na tekući račun Granskog sindikata IER NEZAVISNOST:

355-1020259-89 Vojvođanska banka AD

Svrha uplate: za Fond solidarnosti

Očekujući da ćemo iskazati solidarnost na delu i odazvati se pozivu na Akciju solidarnosti centrale Granskog sindikata IER NEZAVISNOST.

Granski sindikat industrije, energije i rudarstva „Nezavisnost“

Milorad Panović, predsednik

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !

Skoči na traku sa alatkama