);

Sindikati: RTB Bor nije privatna firma ni dedovina direktora!

Bor, 4. jun

sindikati

Povodom nezakonite usmene naredbe da se radnicima uskrati pauza za ishranu u toku rada, a povodom zastrašivanja radnika od strane pojedinih direktora da im se neće isplatiti zarada za vreme od pola sata određena zakonom za ishranu provedeno na pauzi, i pitanja radnika šta dalje, Samostalni i Nezavisni sindikat TIR-a Bor, izdao je zajedničko saopštenje u kome piše…

U Ustavu Republike Srbije, član. 60.(pravo na rad) stoji:,,Svako ima pravo na poštovanje dostojanstva svoje ličnosti na radu, bezbedne i zdrave uslove rada, potrebnu zaštitu na radu, ograničeno radno vreme, dnevni i nedeljni odmor, plaćeni godišnji odmor, pravičnu naknadu za rad i pravnu zaštitu za slučaj prestanka radnog odnosa. Niko se tih prava ne može odreći. Ženama, omladini i invalidima se omogućiju posebna zaštita na radu i posebni uslovi rada, u skladu sa zakonom.

U dokumentu koji je direktor za organizaciju kadrove , pravne i opšte poslove, Zoran Ilić, povodom uvođenja ,,elektronskog sistema kontrole prisutnosti zaposlenih u preduzeću prosledio preduzećima u sastavu RTB-a i predstavnicima sindikata, stoji :,,Sistem u toku radnog vremena pokazuje, pored vremena dolaska i odlaska na posao i vreme izlaska i povratka sa doručka, koje treba da iznosi 30 minuta. Ovo znači da svaki zaposleni u toku jednog radnog dana, ako nema izlaska po drugom osnovu, na poslu treba da bude sedam sati i trideset minuta( 30 minuta je vreme za doručak).

Radnik ima pravo na Ustavom, Zakonom o radu, KU kod poslodavca zagarantovano pravo na odmor u toku rada. Sve ostalo što direktor radi je nezakonito , kažnjivo, predstavlja samovolju, iživljavanje, i mobing koji je takođe zakonom zabranjen. Nije ovo ni privatna firma ni dedovina direktora pa da samovoljno ili neznanjem to pravo uskrati.

Radnici TIR-a koristite slobodno zakonom zagarantovano vreme-pauzu za ishranu u toku rada. Gde je, u ovom slučaju Rudarski ili direktorski sindikat. Zašto ne štiti radnike, pitaju se i radnici i ostali sindikati.

Sindikat Nezavisnost TIR-a Bor, Dragan Jankucić, dipl.ing.teh.

Samostalni sindikat TIR-a Bor, Jadran Popović                    

Оставите одговор