Reč stručnjaka: U novoj Flotaciji rundika „Veliki Krivelj“ svakog meseca ode u nepovrat 1,5 miliona dolara. To je katastrofa!

Bor, 25. jun

FlotacijaFlotacija u rudniku „Veliki Krivelj“ počela je da radi 1983.godine, i bila je projektovana da godišnje preradi 8 miliona tona rude. Mada je kasnije dostizan i godišnji kapacitet prerade rude i od 9,5 milona tona. Projektovano iskorišćenje na bakru iz rude bilo je 85%, što se u praksi pokazalo da je to teško dostižno ali na papiru u izveštajima proizvodnje uglavnom je upisivano da se takvo iskorišćenje ostvaruje gotovo redovno. Postojala je težnja tadašnjeg rukovodstva Rudnika Bakra Bor, na čijem je čelu bio sadašnji generalni direktor RTB Bor, Blagoje Spaskovski, još od 1995. godine, da se godišnja prerada rude u ovoj flotaciji podigne na 10,6 miliona tona. Ta varijanta je razrađivana u raznim projektima raznih instituta, ali u praksi nije zaživela sve do nedavno, tačnije do pre dve godine, a razlozi su razni. Najvažniji je bio kako postići kapacitet mlevenja od 10,6 miliona taona u postojećim mlinovima.
Angažovanjem firme Metsominerals, koja je poznata u oblasti prerade rude, nekako je rešen problem kapaciteta mlevenja mlinova, tako što je smanjena ulazna krupnoća rude u mlinove i to tako što je drobilicama usitnjavana ruda više nego ranije. Odluka poslovodstva RTB-a Bor bila je da se sa rekonstrukcijom flotacije „Veliki Krivelj“ krene 2010. i da se rekonstrukcija završi do kraja 2011.godine. Zbog toga je sklopljen ugovor sa firmom Metsominerals na 17 miliona evra, a da oni po sistemu „ključ u ruke“predaju rekonstruisanu flotaciju. I tako je krenulo, ali se još uvek nije završilo; rekonstrukcija je urađena delimično, jer do danas (14. jun 2014.) nema automatskog vođenja i kontrole procesa flotiranja. Pored ostalog, ugrađene su i nove flotacione mašine od 50 kubika, a one stare manje zapremine skinute su sa proizvodne linije.
Pošto sada Flotacija sa novim flotacionim mašinama radi bez automatike, a predviđeno je da obavezno radi sa automatskom kontrolom procesa, stvaraju se veliki problemi osoblju koje vodi proces flotiranja – jer „od oka“ nemaju osećaj kako podesiti režim flotiranja rude. Rezultat takvog rada flotacije jeste – da je sada iskorišćenje u flotaciji manje nego što je bilo sa starim flotacionim mašinama ( oko 80%) ,  a sa novim mašinama ne prelazi 70%. A projektovano i ugovoreno iskorišćenje sa Metsom je 87%. Tako da na nivou mesečne prerade rude u Flotaciji „Veliki Krivelj“, od oko 800. 000 tona rude, zbog niskog iskorišćenja, svakog meseca iz prerađene rude imamo manje 300 tona bakra u koncentratu. Ako se to preračuna u novčenu vrednost, to je oko 1,5 milion dolara svakog meseca ode u „potok“, odnosno na flotacijsko jalovište. Katastrofa. da ne može biti veća!
Zato bi neko morao NAJHITNIJE da reaguje i da se ovo reši na odgovarajući način, jer niko nema pravo da ovako koristi mineralne resurse, i da nestručnim i nesavesnim radom, baca pare dok je firma u dugovima i gubicima do guše. I preko guše!

(Autor je jedna od najeminetnijih rudarskih stručnjaka i naučnih radnika u RTB Bor. Njegova bogata biografija poznata je Redakciji)

Share

Ostavite odgovor