);

Šta donose izmene zakona o radu i PIO

Bor, Beograd, 14. jul

Izvor: Blic

Vlada Srbije juče je usvojila izmene zakona o radu i PIO. Parlament će od utorka početi proces njihovog usvajanja, a očekuje se da budu doneti u četvrtak.

Šta se menja…

…U ZAKONU O RADU

Pravo na naknadu po osnovu minulog rada od 0,4% po godini rada isključivo kod aktuelnog poslodavca, a ne za sve godine staža

Pravo na naknadu zbog otkaza dobijenog kao tehnološki višak minimum zbir trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada kod aktuelnog poslodavca

Pravo na otpremninu zbog odlaska u penziju – ne više tri, već dve prosečne plate zaposlenog

Pravo na naknadu za noćni rad od 26%, ali ne i za smenski rad

Radni odnos na određeno vreme može da traje dve, umesto kao do sada godinu dana

Pravo na korišćenje godišnjeg odmora zaposleni dobija posle mesec dana neprekidnog rada, a ne, kao do sada, posle šest meseci

Gubi se pravo na naknadu za neiskorišćen godišnji odmor, izuzev ako zaposleni dobije otkaz. Tada ima pravo da, ako nije koristio ceo ili deo godišnjeg odmora, dobije novčanu naknadu u visini osnovne zarade uvećane za minuli rad srazmerno neiskorišćenim danima odmora

Smanjuje se broj dana plaćenog odsustva sa sedam na pet (venčanje, porođaj supruge, teške bolesti članova porodice ili njihova smrt). Za dobrovoljno davanje krvi slede dva slobodna dana

Tokom godišnjeg odmora zaposleni ima pravo na osnovnu zaradu uvećanu za minuli rad tokom tog meseca, a ne kao do sada na prosek svoje zarade iz prethodna tri meseca

Tokom prinudnog odmora zaposleni ima pravo na 60% osnovne zarade uvećane za minuli rad, a ne kao do sada na prosek svoje zarade iz prethodna tri meseca

…U ZAKONU O PIO

Počev od januara 2015. na svakih šest meseci povećava se starosna granica za odlazak žena u penziju, da bi 2032. ona bila 65. godina, odnosno da bi se izjednačila sa uslovima za muškarce. Minimalan staž je 15 godina

Uvodi se mogućnost odlaska u prevremenu starosnu penziju. Nju mogu da koriste svi koji imaju 40 godina staža. Od 2023. u prevremenu penziju mogu da odu muškarci stari 60 godina, a žene sa 59,6 godina. Za nedostajuće godine života plaćaju penale 0,34 % mesečno. Penzija po ovom osnovu može da im se umanji maksimalno 20,4 odsto

Žena koja je rodila jedno dete po tom osnovu ima pravo na dodatnih šest meseci staža, a ona sa dvoje dece – jednu godinu. Žena koja je rodila troje i više dece ima pravo na dodatni staž od dve godine

Share

One thought on “Šta donose izmene zakona o radu i PIO”

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !