);

RTB, sindikati: Protest se organizuje zbog egzistencije radnika i njihovih porodica

Bor, 16. jul            

nezavisnost

Statutarna obaveza svih sindikata je da štite prava radnika po osnovu Zakona o radu i kolektivnih ugovora . Zakon o radu se odnosi na radnike i zato nema veće sindikalne obaveze za sindikat nego da kroz učešće u pregovorimau socijalnom dijalogu doprinese donošenju što kvalitetnijeg Zakona o radu. Od toga zavisi da li će radnik imati i u kojoj meri naknadu za smenski rad, godišnji odmor, regres, jubilarnu nagradu, da li će olako dobiti otkaz i pod kojim uslovima. Definišu se koja su ostala prava i obaveze radnika.Kada se tome doda i zakon o PIO koji propisuje da će i žene i muškarci odlaziti u penziju sa 65 godina starosti a imajući u vidu pod kojim uslovima ti radnici (u teškoj industriji) rade, onada je logično da se ne može jedna odredba zakona generalizovati i da pod istim uslovima ode u penziju sa 65 godina starosti kafe kuvarica u opštini ili radnica u Fabrici sumporne kiseline.

Naglašavamo da pojedine odredbe ovoih zakona nisu dobre a ne zakon u celini i to je ono zbog čega protestvujemo. Sindikati su svesni nedostatka para u budžetu , pretnje bankrota Srbiji, pritiska svetske banke i uslovljavanja ali i odgovornosti premijera i Vlade Srbije ukoliko se reforme ne sprovedu.

Veliki broj radnika je na ivici egzinstencije, i svako smanjenje zarada je katastrofalno za porodice tih radnika . Najvažniji zadatak i uloga postojanja sindikata je zaštita prava radnika a što radnici i članovi sindikata očekuju .Zbog nedostatka dijaloga, pritiska da se reforme što pre sprovedu i donošenja seta zakona ,,brzinski,, ostale su pojedine odredbe nedovoljno usaglašene   izbog toga se nezadovoljstvo iskazuje protestima . Sindikati RTB-a kao deo sindikalne   celine postupaju po odlukama svojih centrala a u inrteresu svih radnika a ne samo radnika RTB-a.Radnici RTB-a  vredno i marljivo rade, zarađuju za svoje zarade i  ne boje se rada pri tom prema državi izmiruju sve obaveze i time daju pun doprinos stabilizaciji ekonomskih prilika u Srbiji.

U četvrtak je protest u Beogradu povodom napred navedenog kome će se pridružiti predstavnoci i članovi sindikata u RTB-u u skladu sa svojim sindikalnim obavezama, ali i obavezama na radnim mestima.

Оставите одговор